Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:35, 29.09.2023 r.

Za nami konferencja „MSSF: wyzwania praktyki – ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania”

8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja „MSSF: wyzwania praktyki – ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania”. Uczestnicy usłyszeli o nowych standardach oraz planowanych dalszych zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Centrum Edukacji KIBR planuje uruchomić szkolenia poświęcone nowym standardom.
28 grudnia 2016

Uczestnicy konferencji usłyszeli od Lidii Kliszczak, kierownik Wydziału Polityki Księgowej KGHM Miedź Polska S.A. o praktycznych problemach związanych ze stosowaniem wydawałoby się prostych i dobrze znanych standardów takich jak MSR 23, MSR 19 czy MSR 38. Omówione zostały także ostatnie zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wynikające z opublikowania standardów, które zaczną obowiązywać od 2018 r. O MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” mówiła Anna Sirocka, partner w Ernst & Young, członek Komitetu Standardów Rachunkowości) natomiast temat MSSF 9 „Instrumenty finansowe” przedstawiła Renata Sochacka, dyrektor w Departamencie Badania Instytucji Finansowych KPMG. Dyskusję na ten temat moderował Tomasz Konieczny, partner w PWC, członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Temat nowych standardów oraz planowanych dalszych zmian do MSSF a także ich potencjalnego wpływu na firmy w UE został szerzej omówiony przez byłego członek IASB – Philippe Danjou. Z kolei o wyzwaniach regulacyjnych oraz tych związanych z praktycznym stosowaniem MSSF przez emitentów papierów wartościowych opowiadała Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej UKNF.

Na spotkaniu nie zabrakło także reprezentacji akademików. Prof. dr hab. Radosław Ignatowski omówił realizację zasady fair presentation na przykładzie polskich przedsiębiorstw. Natomiast, zespół prof. dr hab. Jerzego Gierusza z Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił wyniki badań dotyczących tego, w jaki sposób polscy i brytyjscy księgowi oraz biegli rewidenci interpretują słowne określenia prawdopodobieństwa użyte w wybranych MSSF.

W ramach konferencji dokonano także podsumowania zrealizowanych projektów w ramach programu FRTAP „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu”, który był realizowany w Polsce przez 6 ostatnich lat. Prelegentami w tej części konferencji byli Jarett Decker, szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) w Wiedniu, Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości, dr Teresa Cebrowska, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Moderatorem tej dyskusji panelowej był dr Andrei Busuioc, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Finansowego w Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego.

Konferencję zakończyła prelekcja prof. dr hab. Aldony Kameli-Sowińskiej na temat przyszłości standardów sprawozdawczości finansowej w kontekście przygotowań do II Kongresu Polskiej Rachunkowości.

Konferencja została sfinansowana ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, realizowanego w ramach wkładu Szwajcarii w rozszerzenie Unii Europejskiej, przez Program Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (Financial Reporting Technical Assistance Program, FRTAP) Banku Światowego.

Centrum Edukacji KIBR uruchomi szkolenia z MSSF

– Dostrzegamy ogromne zainteresowanie najnowszymi standardami wydanymi przez Radę MSR tj. MSSF 9, MSSF 15 i MSSF 16, dlatego w Centrum Edukacji KIBR trwają już prace nad przygotowaniem kompleksowych szkoleń z każdego z tych standardu – wyjaśniają Aleksandra Rytko, koordynator ds. edukacji KIBR oraz Paweł Tyszer, dyrektor CEK. I dodają, że szkolenia te powinny ruszyć najpóźniej w drugiej połowie 2017 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl