Już są dostępne Wytyczne organizacyjno-metodyczne dla ODZ

Jednostki organizujące szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów mogą już skorzystać z Wytycznych organizacyjno-metodycznych na 2018 rok. Opracowanie wydała Komisja ds. szkoleń.

6 maja 2017

– Obligatoryjne doskonalenie zawodowe powinno zapewnić biegłym rewidentom utrzymanie kompetencji nabytych w toku postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, ale też umożliwić im rozwój nowych kompetencji potrzebnych w związku z wykonywaniem zawodu. Nasz rynek i regulacje wciąż się zmieniają, szkolenia powinny nadążać za oczekiwaniami i potrzebami biegłych rewidentów, a jakość szkoleń stale się podnosić – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. Stąd tak obszerne zestawienie. Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów zależało, żeby z jednej strony dać jednostkom szkolącym dokument pomocny w projektowaniu szkoleń, z drugiej natomiast, by zapewnić biegłym odpowiedni poziom szkoleń. – Chcemy, aby członkowie samorządu mieli pewność, że Izba czuwa nad wysoką jakością szkoleń, które oferuje im rynek – dodała Sowińska.

W dokumencie zaprezentowano m.in. tematy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Omówiono też metodykę, techniki i sposób prowadzenia zajęć oraz wymiar czasu i możliwe formy prowadzenia szkoleń. W zestawieniu szczegółowo umówiono także każdy z modułów szkoleniowych. – Umieściliśmy w tej części opis podstawowych celów szkolenia, w tym oczekiwane przez nas efekty kształcenia. Ale też wymogi szkoleniowe: czas trwania, tematy i szczegółowe zagadnienia, które powinny zostać w tym czasie omówione, rekomendowane materiały szkoleniowe i formę prowadzenia zajęć, a także przykładową literaturę, którą należy uaktualnić na dzień szkolenia. Szczegółowo omówiliśmy także wymogi dotyczące wykładowców, obowiązki jednostki uprawnionej do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów oraz zasady kontroli jakości obligatoryjnych szkoleń sprawowanej przez samorząd – wyjaśniła Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń.

e-Biblioteka

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi organizacyjno-metodycznymi, które dostępne są w e-Bibliotece.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl