Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:04, 19.10.2021 r.

Organizatorzy szkoleń dla biegłych rewidentów poznali wyzwania na kolejne lata

W czwartek, 23 lutego 2017 roku, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli regionalnych oddziałów KIBR oraz jednostek uprawnionych do szkolenia biegłych rewidentów. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak będzie wyglądał system szkoleń, poznali tematy Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego w 2017 i 2018 roku oraz przedyskutowali wyzwania związane z edukacją audytorów.

27 lutego 2017

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele regionalnych oddziałów oraz firm organizujących szkolenia dla audytorów wysłuchali przemówień radcy prawnego Konrada Młynkiewicza, Ewy Sowińskiej (zastępcy prezesa KRBR, przewodniczącej Komisji ds. szkoleń KRBR), Pawła Tyszera (dyrektora Centrum Edukacji KIBR), Aleksandry Rytko (konsultantki KIBR ds. edukacji) oraz Waldemara Lachowskiego (członka Komisji ds. szkoleń). Gospodarze podkreślali, że najbliższe lata będą pełne szkoleniowych wyzwań. Uczestnicy poznali nowe wymogi organizacyjno-metodyczne szkoleń. Zmieniły się m.in. zasady dotyczące liczebności grup szkoleniowych. Doprecyzowano też wymagania odnośnie formy szkolenia – do wyboru są formy: warsztatowa i wykładowo-warsztatowa. Określono także wymogi co do kolejności uczestnictwa w cyklach szkoleniowych i doprecyzowano wymogi dla wykładowców odnośnie uczestnictwa w szkoleniach metodycznych.

- To już drugie spotkanie z cyklu „Jaka edukacja przyszłości”. Chcemy rozmawiać o tym, jaka powinna być edukacja biegłego rewidenta. Nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości, gdy na rynek wejdą młodzi ludzie – powiedziała Ewa Sowińska. Wtórował jej Krzysztof Burnos, prezes KRBR, który dodał że proces edukacji biegłych rewidentów powinien być odpowiednio zarządzany.

Liczebność grup szkoleniowych zostanie ograniczona

Jedna z najważniejszych zmian, jakie zaprezentowano w trakcie spotkania, to nowe zasady organizacji szkoleń. Zmieni się między innymi liczebność grup. Zaplanowano, że w szkoleniu w formie wykładu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 30 osób, a w szkoleniu warsztatowym tylko 20. – Wynika to z efektywności szkoleń. Obserwowaliśmy najlepsze praktyki rynkowe, szkolenia organizowane przez Bank Światowy i Centrum Edukacji KIBR. Dostrzegliśmy, że taka liczebność grup szkoleniowych jest po prostu optymalna. Dzięki temu uczestnicy będą mieli najwięcej korzyści – powiedziała Aleksandra Rytko. Wśród części uczestników spotkania pojawiły się obawy, czy ograniczenie liczby uczestników na szkoleniach nie wpłynie na podniesienie kosztów ich organizacji, a więc i koszty szkoleń. – Patrząc długofalowo, przyniesie to wymierne korzyści i będzie o wiele bardziej opłacalne. Bardziej efektywne szkolenia to oszczędność czasu a więc i pieniędzy – skomentowała Ewa Sowińska.

Określono również kolejność odbywania szkoleń obligatoryjnych. I tak moduły od XXVI do XXVIII „Stosowanie MSB w praktyce” stanowić będą cykl, którego efektywność wymaga uczestnictwa kolejno w następujących po sobie modułach. Z kolei w przypadku modułów XIX-XXI dotyczących wycen rekomenduje się zachowanie kolejności, ale nie jest to wymagane.

W szkoleniach metodycznych będą musieli wziąć udział z kolei wykładowcy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. W przypadku wykładowców szkolących z modułów XXVI-XXVIII (MSB w praktyce), szkolenie metodyczne jest obowiązkowe. Jeśli zaś zajmują się innymi modułami, to taki kurs jest zalecany. Wszystkie szkolenia metodyczne są odpłatne, a terminy szkoleń zostaną podane do końca kwietnia 2017 roku.

Nowe tematy szkoleń obligatoryjnych

Spotkanie było też okazją do omówienia tematów Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego w 2017 roku. Uczestnicy dowiedzieli się, kto był odpowiedzialny za opracowanie materiałów szkoleniowych i jaka jest ich cena, oraz jakie są możliwe i rekomendowane formy, a także zakres godzinowy szkolenia. W bieżącym roku biegli rewidenci mają do wyboru szereg nowych tematów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Wśród nich jest m.in.: zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes oraz zasady raportowania niefinansowego czy wycena przedsiębiorstw i podatki.

Dodatkowo już teraz podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych tematów do Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego w 2018 roku. – Działamy w zmieniającym się rynku. Od biegłych rewidentów wymaga się nowych umiejętności. Naszą rolą jest dobrać tematy tak, by biegli mogli sprostać tym nowym wymaganiom – wyjaśniła Ewa Sowińska. Wśród nowości na przyszły rok znajdą się m.in. tematy związane z leasingiem w kontekście Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, etyką i zachowaniem niezależności w pracy biegłego rewidenta, zasadami kształtowania wynagrodzeń przez audytorów oraz efektywną komunikacją.

Można skorzystać z bezpłatnych narzędzi

Organizatorzy spotkania zaprezentowali też nowe wydawnictwa pomocne biegłym rewidentom. Wśród nich m.in. informator komisji ds. szkoleń poświęcony zasadom zaliczenia Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego. Najnowsze wydanie informatora może okazać się szczególnie pomocne. Rok 2017 to ostatni rok okresu rozliczeniowego 2015-2017. Oznacza to, że biegli rewidenci powinni dokonać podsumowania wszystkich swoich działań szkoleniowych w latach 2015-2016, aby ustalić swój bieżący status wypełnienia obowiązków w skali całego okresu rozliczeniowego. – Warto skorzystać też z kalkulatora dostępnego na stronie samorządu, by sprawdzić, co jeszcze pozostało nam do zaliczenia w 2017 roku – mówiła Ewa Sowińska.

Z kolei Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR oraz przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów krótko omówiła niedawno wydany przewodnik po stosowaniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Będą kolejne spotkania

– Reakcja uczestników jasno wskazuje, że środowisko oczekuje tego typu spotkań – podsumowała Ewa Sowińska i dodała, że podkreślono nie tylko potrzebę tego typu spotkań, ale chwalono także jego formułę i różnorodność wśród prowadzących spotkanie. – Do pracy nad tematem szkoleń zaprosiliśmy ludzi młodych, z nowym i świeżym podejściem do tematu – dodaje Ewa Sowińska. Dzięki temu udało się spojrzeć na zagadnienie nie tylko z perspektywy Komisji, ale także ekspertów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym czy przedstawicieli Centrum Edukacji KIBR, w którym na co dzień doskonalą się audytorzy. 

– Spotkania z jednostkami odpowiedzialnymi za szkolenia pozwalają nam jako Komisji i Centrum Edukacji KIBR rozwijać się i oferować coraz wyższej jakości szkolenia. Wierzymy, że łączy nas wszystkich wspólny cel – dobra edukacja rewidentów – podsumował Paweł Tyszer, dyrektor CEK i dodał, że współpraca jest tym bardziej istotna, że Centrum Edukacji ma być miejscem, które zarządza wiedzą biegłego rewidenta. – Zależy nam na tworzeniu miejsca, które będzie centrum szkoleniowym dla biegłych rewidentów, miejsca, w którym byłyby opracowywane wydawnictwa i materiały szkoleniowe, które tworzyłoby standardy edukacji rewidentów (przy CEK powstała Grupa ds. MSE 8) i które stałoby się centrum zarządzania projektami edukacyjnymi. Już teraz CEK oprócz organizowania szkoleń dla audytorów angażuje się w liczne projekty KIBR: uczestniczył w opracowaniu Przewodnika MSB, Informatora dot. ODZ oraz Wytycznych organizacyjno-metodycznych, a także udostępnieniu polskich wersji broszur edukacyjnych Accountancy Europe.

Fotorelacja

Zachęcamy do przejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Oferta wydawnicza Centrum Edukacji KIBR

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą wydawniczą. Znajdą w niej Państwo publikacje niezbędne w doskonaleniu zawodowym biegłych rewidentów, a także pozycje wartościowe dla wszystkich zainteresowanych tematyką rewizji finansowej. Wszystkie wydawnictwa dostępne są w e-Księgarni.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl