Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:50, 16.01.2021 r.

Odbyło się spotkanie Grupy ds. wdrażania MSE8

W poniedziałek, 6 marca 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów odbyło się kolejne spotkanie Grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8. Jego celem było przygotowanie uczestników do udziału w warsztatach Common Content, projektu na rzecz wspólnych europejskich ram edukacji.

13 marca 2017

Było to już trzecie spotkanie Grupy ds. MSE8. Do tej pory spotykała się ona w miesięcznych odstępach, by omawiać sposób i zasady implementacji znowelizowanego w ubiegłym roku standardu MSE 8.

Celem poniedziałkowego spotkania było zaznajomienie członków Grupy oraz zaproszonych gości (w spotkaniu uczestniczyli także: przedstawiciele Komisji ds. Szkoleń – Regina Frąckowiak, Waldemar Lachowski i Piotr Kołodziejczyk oraz członkini Komisji Egzaminacyjnej – prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, a także Monika Wołczyńska) z ideą Projektu Common Content, w związku z warsztatem planowanym na 28 marca 2017 roku.

Warsztat służy przygotowaniu KIBR do przeprowadzenia samooceny w zakresie istniejącego modelu edukacji kandydatów na biegłych rewidentów i jego zgodności z wymogami Common Content. – W praktyce oznacza to przyjrzenie się systemowi kształcenia biegłych rewidentów w Polsce pod kątem spełnienia wymogów edukacyjnych określonych w ramach Common Content Project. Takie działanie pozwoli zidentyfikować ewentualne braki oraz słabości aktualnego modelu szkoleń – wyjaśnia Aleksandra Rytko, konsultant KIBR ds. edukacji i członkini Grupy ds. wdrażania MSE8.

Więcej o projekcie Common Content można przeczytać na stronie tego projektu: www.commoncontent.com.

MSE8 wprowadzi zmiany w edukacji biegłych

- To właśnie zidentyfikowanie tych słabych stron w systemie kształcenia pozwoli w jeszcze większym stopniu dostosować istniejący model edukacyjny do najlepszych europejskich wzorców kształcenia w pełni zgodnych z międzynarodowymi standardami – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. Dlatego Grupa ds. MSE8 jest tak ważna dla biegłych rewidentów. – Wymogi nowego standardu mogą się w sposób bezpośredni przełożyć na to, jak będą wyglądały kryteria kształcenia kandydatów na biegłych rewidentów – dodała Aleksandra Rytko i wyjaśniła, że może mieć to wpływ również na obowiązkowe doskonalenie, nawet już po zdobyciu tytułu biegłego rewidenta.

MSE 8 będzie miał bowiem wpływ na program kształcenia biegłych, zarówno ten wstępny, jak i ten związany z późniejszym doskonaleniem. – Będzie miał przełożenie na kompetencje zawodowe oczekiwane od biegłych, które są zdefiniowane w MSE, a w szczególności MSE8, który dotyczy kluczowych biegłych rewidentów – dodała Ewa Sowińska.

Grupa ważna dla biegłych rewidentów

Grupa ds. wdrożenia MSE8 została powołana do życia w trakcie XVII Dorocznej Konferencji Audytingu, w związku z nowelizacją standardu MSE 8, który wszedł w życie w lipcu 2016 roku. – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów powinna wdrożyć MSE 8 w zakresie, w jakim pozwalają jej aktualne regulacje i jurysdykcja – zauważyła Aleksandra Rytko.

- Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, jako członek IFAC, jest zobowiązana do przestrzegania pewnych standardów, w tym Międzynarodowych Standardów Edukacji. Musimy je uwzględnić w naszych regulacjach krajowych – dodał Paweł Tyszer, dyrektor Centrum Edukacji KIBR i członek Grupy.

W skład Grupy wchodzą: Dorota Będziak (zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów; Komisja Egzaminacyjna), Teresa Cebrowska (RO KIBR we Wrocławiu), Jacek Gdański (przedstawiciel KIBR w Komisji Nadzoru Audytowego), Zbigniew Libera (KPMG), Andrzej Karpiak (członek KRBR), Adam Kęsik (członek KRBR), Tomasz Konieczny (PwC), Mirosław Kośmider (RO KIBR Kraków), Antoni Kwasiborski (przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru), Monika Matyszewska (członkini komisji ds. szkoleń KRBR), Wacław Nitka (Deloitte), Maciej Ostrowski (członek KRBR), Aleksandra Rytko (Konsultantka KIBR ds. edukacji), Anna Sirocka (EY), Ewa Sowińska (zastępca prezesa KRBR) oraz Paweł Tyszer (dyrektor Centrum Edukacji KIBR).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl