Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:21, 3.12.2022 r.

KIBR gospodarzem spotkań w ramach Common Content Project

W trakcie dwóch dni, 27 i 28 marca, siedziba Krajowej Izby Biegłych Rewidentów stała się miejscem spotkań w ramach projektu Common Content – inicjatywy na rzecz promowania najlepszych praktyk dotyczących kształcenia biegłych rewidentów. Przedstawiciele Polski dowiedzieli się, jak dostosować wymogi w zakresie efektów kształcenia biegłych rewidentów do wymogów projektu.

4 kwietnia 2017

27 marca miało miejsce spotkanie robocze Steering Group, czyli Grupy Zarządzającej projektem Common Content. W jej skład wchodzą przedstawiciele siostrzanych dla KIBR instytutów z innych krajów europejskich takich jak Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia i Włochy.

Spotkania odbywają się kilka razy w roku i korzystają z gościny poszczególnych instytutów zaangażowanych w projekt. Tym razem gospodarzem spotkania był KIBR, a jego celem było omówienie bieżących tematów związanych z inicjatywą Common Content Project. KIBR uczestniczy w tych spotkaniach, ale bez prawa głosu ze względu na status członka stowarzyszonego w projekcie Common Content.

Następnego dnia, czyli 28 marca, miał miejsce warsztat dedykowany wyłącznie KIBR, w trakcie którego strona polska miała możliwość dowiedzieć się od przedstawicieli Steering Group jak wyglądają warunki i proces uzyskiwania pełnego członkostwa w projekcie. – Spotkanie pozwoliło nam ocenić, co jest jeszcze do zrobienia, mogliśmy usłyszeć o doświadczeniach instytutów, które przeszły już podobną drogę, wiemy jaka praca nas czeka – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń.

Warsztat miał na celu przede wszystkim przygotowanie Izby do procesu samooceny pod kątem zgodności polskiego modelu edukacji kandydatów na biegłych rewidentów z wymogami Common Content Project. Ta samoocena pozwoli nam zidentyfikować ewentualne braki oraz słabości aktualnego modelu i konsekwentnie je zaadresować w sposób, który pozwoli na promocję polskiego biegłego rewidenta w Europie, zapewni zgodność z wymogami dyrektywy UE oraz MSE a także zapewni najwyższą jakość edukacji polskich biegłych, która nie będzie odbiegała od najwyższych standardów europejskich – wyjaśnia Aleksandra Rytko, konsultantka KIBR ds. edukacji. – Zależy nam na aktywnym uczestniczeniu w pracach Common Content Project. Trzeba zdawać sobie sprawę, że bez wysokiej jakości edukacji biegłych, nie ma szans na wysokiej jakości audyt – dodała Ewa Sowińska,

W warsztacie udział wzięli członkowie grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji nr 8, przedstawiciele komisji ds. szkoleń, komisji ds. międzynarodowych, przedstawiciel Centrum Edukacji KIBR oraz reprezentanci Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Audytowego.

Common Content Project

Common Content to niezwykła inicjatywa prestiżowych europejskich organizacji zawodowych zrzeszających między innymi biegłych rewidentów, która została zapoczątkowana w 2006 r. Stanowi ona odpowiedź na wymogi dyrektywy UE 2006/43/WE, zgodnie z którą europejskie organy systemu nadzoru publicznego powinny ze sobą współpracować w celu osiągnięcia zbieżności w zakresie wymagań dotyczących kształcenia kandydatów na biegłych rewidentów.

Celem projektu Common Content jest harmonizacja efektów kształcenia i wymaganej wiedzy oraz umiejętności (a nie systemów kształcenia) oraz promocja wysokiej jakości wzorców edukacji w Europie i na świecie.

Więcej na temat projektu można znaleźć na stronie www.commoncontent.com

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl