Dzięki Akademii Trenera biegli otrzymają wyższą jakość szkoleń

24 osoby ukończyły zorganizowaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów „Akademię trenera”. Uczestnicy koordynowych przez Centrum Edukacji KIBR sześciodniowych warsztatów zdobyli wiedzę, o tym jak bardziej efektywnie uczyć biegłych rewidentów. Wiedzę będą wykorzystywać przy okazji prowadzenia szkoleń obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

9 stycznia 2017

Celem warsztatów było podniesienie umiejętności prowadzenia szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów. – Czasy się zmieniają, prowadzący szkolenia doskonalenia zawodowego muszę dziś posiadać wiedzę nie tylko merytoryczną, ale także posiadać umiejętność projektowania i prowadzenia szkoleń – powiedziała Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. Uczestnicy w trakcie trzech dwudniowych zjazdów dowiedzieli się m.in., jak uczą się dorośli, jak należy pracować z grupą i konstruować plan szkolenia uwzględniając zarówno zawartość merytoryczną jak i dynamikę pracy szkoleniowej. Usłyszeli także o aktywnych metodach uczenia, zasadach dobrej komunikacji na linii prowadzący szkolenia–uczestnicy oraz sposobach rozwiązywania trudnych sytuacji na szkoleniach. Warsztat obejmował też naukę tworzenia profesjonalnych ale także ciekawych i nowoczesnych prezentacji.

Akademia trenera

Szkolenie miało charakter warsztatowy. Uczestnicy pracowali przy użyciu różnych narzędzi szkoleniowych takich jak praca w grupie, znajomość swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętność pracy nad nimi. – Udało się nam przećwiczyć praktycznie umiejętności w otoczeniu, które było przyjazne, ale które potrafiło podkreślić dobre elementy czy wskazać w sposób konstruktywny obszary do poprawy – komentuje Regina Frąckowiak, członek Komisji ds. szkoleń oraz uczestniczka szkolenia, i dodaje, że jej zdaniem zmiana formuły zajęć ODZ może przyczynić się do zmiany postrzegania szkoleń i wzmocnienia ich roli w budowaniu profesjonalizmu zawodu biegłego rewidenta. – Uważam, że każdy kto szkoli powinien przejść podobne warsztaty, aby uświadomić sobie, że główny problem z atrakcyjnością zajęć znajduje się w głowach wykładowców a nie uczestników – dodała.

Do tej pory odbyły się dwie edycje szkolenia. Udział w nich mogły wziąć osoby, które już szkolą i zamierzają rozwijać swoje kompetencje, by ostatecznie móc podnosić jakość szkoleń dla biegłych rewidentów. W projekcie udział wzięły w sumie 24 osoby. – Zainteresowanie drugą edycją Akademii trenera pokazuje, że jest potrzeba prowadzenia tego typu szkoleń – mówiła Ewa Sowińska i dodała, że to dopiero początek projektu podnoszenia jakości szkoleń dla środowiska.

Akademia Trenera została sfinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Projekt był realizowany przez trenerów mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie uczenia dorosłych.

Akademia trenera

Zachęcamy do zapoznania się z innymi komentarzami uczestników szkolenia:

Regina Frąckowiak – członek Komisji ds. szkoleń i uczestniczka szkolenia

Szkolenie „Akademia trenera” to odpowiedź na środowiskową potrzebę znaczącej poprawy jakości szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz potrzebę rozwoju zawodowego i polepszania warsztatu trenera. To jednocześnie jedno z najlepszych szkoleń, na które trafiłam w ostatnim czasie. Nauczyłam się wielu nowych metod aktywizujących, które na pewno zastosuję podczas prowadzonych szkoleń. Niektóre z nich już zastosowałam w praktyce i muszę stwierdzić, że naprawdę poprawiają jakość szkolenia. Podczas 6 spotkań obserwowaliśmy i uczyliśmy się, jak zintegrować uczestników szkoleń i zmobilizować ich do wspólnego wykonywania wyznaczonych zadań. Poznaliśmy nowe metody prowadzenia szkoleń, nabyliśmy umiejętności w zakresie rozpoznawania różnych stylów społecznych i typów osobowości.

Barbara Misterska-Dragan – zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów 

„Akademia trenera” była dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Wydawało się, że nic nie może mnie zaskoczyć w temacie szkoleń, tymczasem spotkanie pokazało mi nowe podejście, nowe techniki czy nowe środki komunikowania się. Szkolenie przebiegało w przyjacielskiej ale i profesjonalnej atmosferze. Bardzo inspirująca okazała się rzetelna ocena nas przez nas samych – to przede wszystkim zasługa wspaniałej grupy, i szkolących, którzy dostrzegli jej różnorodność. „Akademia trenera” inspiruje zmiany. A zmienić możemy się jedynie my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi. A próbować warto, bo od nas zależy nasz los i nasze szczęście.

Maciej Czapiewski – biegły rewident

„Akademia trenera” pozwoliła mi zrozumieć, jak bardzo rutynowo i schematycznie podchodziłem do tej pory do przygotowywania szkoleń. Z jednej strony uświadomiła, że w zasięgu ręki jest cały arsenał prostych technik aktywizacyjnych, które mogą dać świetne rezultaty, z drugiej dostarczyła zupełnie nowej wiedzy odnośnie np. procesu grupowego czy stylów społecznych. Ponadto Akademia to świetna zabawa dla uczestników – czas, na który czeka się z niecierpliwością. Pewnie w dużej mierze dzięki klasie, otwartości i sympatyczności prowadzących oraz świetnej grupie, do jakiej miałem szczęście trafić.

Małgorzata Wołosz – biegły rewident

„Akademia trenera” spowodowała, iż zupełnie inaczej patrzę na proces przekazywania wiedzy. Zrozumiałam, że zaangażowanie uczestników szkolenia w różne aktywne formy uczenia daje nam szansę na to, że szkolenie będzie nie tylko bardziej efektywne, ale też bardziej atrakcyjne. Kurs nauczył mnie lepiej rozumieć  potrzeby grupy szkoleniowej, a także skutecznie reagować w trudnych sytuacjach.

Anna Iwanek – biegły rewident

W mojej opinii najważniejsze kwestie wynikające z „Akademii trenera” to fakt, że dorośli uczą się przez doświadczenia. Oznacza to, że w trakcie prowadzenia zajęć z dorosłymi należy posługiwać się przykładami wynikającymi z naszej praktyki zawodowej, dążyć do tego, aby szkolenie zawierało wiele przykładów w formie pytań, zadań, quizów, "uzupełnianek" itp. Ale dowiedziałam się także jak bardzo istotne są fazy tworzenia się grupy i dostosowanie odpowiednich ćwiczeń w poszczególnych etapach tworzenia się grupy.

Grażyna Kulikowska – biegły rewident

„Akademia trenera” było dla mnie poszukiwaniem praktycznych metod, jak skuteczniej niż obecnie przekazywać wiedzę. Właśnie tego wszystkiego nauczyliśmy się na szkoleniu. Pomimo, iż była to grupa kilkunastu nieznanych sobie osób, którzy przyjechali z różnych regionalnych oddziałów KIBR, doskonale nam się razem pracowało. Odkrywaliśmy nasze umiejętności i zalety, co nas dodatkowo motywowało do kreatywności w naszych działaniach. Przed nami praktyka – to nasz wspólny cel na 2017 rok. Nie tylko przekazać wiedzę, ale także nauczyć w trakcie szkolenia tego co w niej najistotniejsze. Słuchacz będzie wychodził ze szkolenia nie z notatkami ale z konkretną wiedzą, którą już będzie posiadał.

Grzegorz Skałecki – biegły rewident

Efektywnie i bardzo miło spędzony czas, wśród nowo poznanych osób z całej Polski, z którymi można było zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, a także wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami w prowadzeniu szkoleń. Wszyscy uczestnicy wzajemnie się wspierali przy wykonywaniu zadań. Zajęcia były prowadzone w przyjaznej i luźnej atmosferze. Wszyscy mają nadzieję na utrzymanie nowych znajomości, na wzajemne bieżące wsparcie i wymianę nowych doświadczeń podczas planowanych spotkań w przyszłości.

Piotr Witek – biegły rewident

Uczestniczyłem w pierwszej edycji szkolenia „Akademia trenera”. Były to intensywne dni poznawania samego siebie i odkrywania nowych technik szkoleniowych. W trakcie zajęć miałem okazję uzupełnić swój warsztat trenerski i posłuchać trenerów o znacznie większej praktyce niż moja. Praktyczne zajęcia nastawione na dyskusję i poszukiwanie technik pozwalających ubogacić prowadzone zajęcia stały się dla mnie nową inspiracją do przygotowania i przeprowadzania zajęć z biegłymi rewidentami. Polecam „Akademię trenera” każdemu kto szkoli albo planuje szkolić biegłych rewidentów.

Lidia Skudławska – biegły rewident

Polecam „Akademię trenera” ponieważ:

- dzięki niej utwierdziłam się w przekonaniu, że otwartość się opłaca - zawsze można się czegoś nauczyć

- dowiedziałam się, że nie wystarczy sama chęć i wiedza, potrzebny jest jeszcze warsztat, metodyka

- prowadzący wskazali, że dorośli uczą się inaczej – bezcenne

- nabyłam umiejętność rozpoznawania stylów społecznych wśród słuchaczy, ale i wykładowców

- na zawsze już zapamiętam, że „skrzydła służą do latania”

Monika Matyszewska – członek Komisji ds. szkoleń i uczestniczka szkolenia

Bardzo inspirujące warsztaty. Bezcenna możliwość poznania i współpracy z innymi trenerami oraz możliwość sprawdzenia się przed nimi. W efekcie „Akademii trenera” prowadzone przeze mnie zajęcia zmieniają się na korzyść.

W moim odczuciu największą wartością Akademii Trenera były:

  • możliwość poznania nowych metod uczenia dorosłych poprzez zrozumienie i poznanie potrzeb grupy szkolonej,
  • zrozumienie i rozpoznanie cech osobowościowych słuchaczy i dzięki temu stosowanie indywidualnych metod wobec poszczególnych osób,
  • możliwość sprawdzenia próbki nabytych umiejętności przed innymi trenerami i otrzymanie w efekcie cennych informacji zwrotnych,
  • poznanie zasad budowania grupy, w celu zwiększenia efektów szkolenia,
  • poznanie i współpraca ze wspaniałymi ludźmi, co w moim przekonaniu przyniesie rezultaty w przyszłości,

Akademia utwierdziła mnie w przekonaniu, że szkolenia dla biegłych rewidentów mogą być ciekawie prowadzone przy wykorzystaniu aktywizacji samych słuchaczy.

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos –  prezes Regionalnej Rady Oddziału KIBR w Łodzi

„Akademia trenera” była dla mnie fantastycznym szkoleniem. Pierwszy raz uczestniczyłam w tego rodzaju warsztatach. Nie było łatwo (piątek, sobota), ale było warto! Warsztaty „wyposażyły” mnie w większą pewność siebie podczas zajęć, które prowadzę, dodały odwagi w stosowaniu wszelkich aktywności i zabaw podczas szkoleń, a te z kolei bardzo urozmaicają moje zajęcia. Po akademii „zaskakuję” swoich słuchaczy i z obustronnym zadowoleniem stosuję poznane techniki. „Akademia trenera” pozwoliła mi też na poznanie „typów uczestników”, co pozwala mi dobrać lepsze techniki do przekazania wiedzy merytorycznej i zidentyfikować uczestników wymagających indywidualnego podejścia.

Krzysztof Oczko – biegły rewident

Dla mnie najcenniejszy był proces grupowy, jakiego sam doświadczyłem: poznając coraz lepiej ludzi z naszej grupy, z których każdy wniósł coś niepowtarzalnego, co będę stosował w przyszłości i ucząc się nowych metod przekazywania wiedzy w sposób praktyczny (cel nauczyć, a nie przekazać wiedzę). Oba elementy przesunęły mnie na zupełnie nowy poziom działania i myślenia, pokazując przy tym, że rzeczy dotychczas niemożliwe są jednak możliwe, bo sami to robimy.

Anna Bernaziuk – biegły rewident

Mając pełne przekonanie i świadomość, że w procesie szkolenia bardzo ważnym elementem przesądzającym o ich skuteczności stanowi aktywizacja uczestników, należy zwrócić uwagę na zawartość materiałów szkoleniowych już na etapie ich przygotowywania. Winny one zostać wyposażone we wszelkiego rodzaju quizy, ćwiczenia, casy, zagadki i wszystkie te elementy, które przyczynią się do poprawy efektywności szkoleń.

Małgorzata Garstka – biegły rewident

Według mnie „Akademii trenera” nie da się w pełni opisać słowami, bo to jest coś takiego co - jeśli chce się być wykładowcą - trzeba przeżyć i mieć w sobie.

Dorota Kania – biegły rewident

Dzięki „Akademii trenera” spotkała się grupa osób, których prowadzący zajęcia zarazili entuzjazmem i pokazali, że uczyć dorosłych można inaczej - zabawa nie jest przeznaczona tylko dla dzieci. Poznane tu i wprowadzone do szkoleń aktywne metody nauczania sprawiły, że zajęcia są ciekawe i dynamiczne. Nawiązane kontakty już przynoszą efekty, wspieramy się tworząc  materiały dydaktyczne wykorzystywane na szkoleniach.

Alina Barcikowska – biegły rewident

Chętnie poleciłabym udział w tym projekcie współpracującym ze mną wykładowcom. W trakcie szkolenia  mogliśmy podzielić się swoimi technikami i nabyć nowe nieznane do tej pory. Utrwaliliśmy w praktyczny sposób wiedzę o procesie grupowym – czego ja osobiście oczekiwałam właśnie po tym szkoleniu. Myślę, że kontynuowanie projektu poprzez przeszkolenie nowych trenerów i powtarzanie tego typu spotkań w przyszłości pozwoli naprawdę pożeglować naszemu środowisku biegłych rewidentów na nowe lepsze wody. Proces ustawicznego podnoszenia umiejętności jest konieczny do rozwijania jakości naszych usług i dostosowywania ich do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów.

Jadwiga Szczotka – biegły rewident

"Szkolenie szkolących", w którym brałam udział to jedno z najlepszych szkoleń, na które trafiłam w ostatnim czasie. Nauczyliśmy się na nim wielu nowych metod aktywizujących, które możemy zastosować podczas prowadzonych przez nas szkoleń. Niektóre z tych metod miałam już okazję zastosować w praktyce i muszę stwierdzić, że one naprawdę poprawiają jakość szkolenia. Podczas spotkań obserwowaliśmy i uczyliśmy się jak zintegrować uczestników szkoleń i zmobilizować ich do wspólnego wykonywania wyznaczonych zadań. Poznaliśmy metody prowadzenia szkoleń, nabyliśmy umiejętności w zakresie rozpoznawania różnych stylów społecznych, co jest niezwykle pomocne, moim zdaniem, w uzyskaniu wysokiej skuteczności pozyskania wiedzy merytorycznej przez osoby, które będziemy szkolić. 

Beata Florek – biegły rewident

Dzięki warsztatom zdobyłam wiedzę dotyczącą kształtowania się procesu grupowego, wiedzę na temat typów osobowości uczestników szkoleń, co bezpośrednio pozwala na wybór odpowiednich metod nauczania oraz narzędzi do poszczególnych grup szkoleniowych. Podczas tych warsztatów nie tylko poznaliśmy teorię, ale również w praktyce przetestowaliśmy działanie zapoznanych wcześniej metod nauczania, co było dla mnie bardzo inspirujące i zachęcające do wdrażania ich w praktyce. Myślę, że zdobyta wiedza podczas „Akademii Trenera” będzie w przyszłości procentowała nie tylko dla mnie, ale przede wszystkich dla uczestników prowadzonych przez mnie szkoleń, dlatego też uważam, że takie warsztaty powinny być kontynuowane dla innych wykładowców.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl