Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:49, 23.10.2020 r.

Biegli rewidenci potrzebują miękkich umiejętności

Umiejętności miękkie są niezbędne do prowadzenia biznesu na konkurencyjnym rynku. Biegli rewidenci także powinni je nabywać. Dlatego KIBR umożliwił audytorom włączenie szkoleń z umiejętności miękkich w zakres samokształcenia i poszerzył o tę tematykę ofertę kursów dla biegłych rewidentów.

7 marca 2016

Warto doskonalić umiejętności miękkie

– Na Uniwersytecie Harvarda od ponad 20 lat prowadzone są badania na temat inteligencji emocjonalnej, opisuje je w swoich książkach psycholog, autor bestsellerów - Daniel Goleman. Wynika z nich, że czynnikiem warunkującym sukces w życiu nie jest sam intelekt i stopnie uzyskiwane podczas edukacji, a właśnie inteligencja emocjonalna i społeczna - wyjaśnia Anna Dąbrowska, trener, coach, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Zdaniem Golemana sukces w życiu zależy w znacznej mierze od umiejętności kierowania emocjami i radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Ta zasada dotyczy także sfery zawodowej. Bo umiejętności miękkie są dziś tak samo potrzebne do prowadzenie biznesu jak tradycyjne kompetencje twarde: wiedza techniczna czy ekspercka. Umiejętność komunikacji, budowania relacji, współpracy i pracy zespołowej, planowania czasu, rozwiązywania problemów, czy asertywność i autoprezentacja to dziś kompetencje, które mogą okazać się decydujące w wyścigu po klienta na konkurencyjnym rynku. A biegli to przecież nie tylko weryfikatorzy sprawozdań finansowych, ale także przedsiębiorcy, którzy muszą umieć odnaleźć się w biznesie. - Dobra informacja jest taka, że każdy może rozwijać obie formy inteligencji, zarówno inteligencję społeczną jak i emocjonalną - mówi Anna Dąbrowska. - Dlatego warto, żeby biegli także doskonalili te kompetencje - dodaje Ewa Sowińska zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń.

KIBR uczy kompetencji miękkich

Jakich konkretnie kompetencji potrzebują zatem biegli rewidenci? Zdaniem Anny Dąbrowskiej będą to na pewno kompetencje komunikacyjne. - Biegli rewidenci powinni umieć rozmawiać ze swoimi klientami, wiedzieć, jak uzyskać od nich pożądane informacje, ale też powinni umieć potem w zrozumiały sposób przedstawić wyniki badania, odpowiedzieć na pytania klienta, przygotować prezentację dla innych pracowników firmy - wyjaśnia ekspert. Ważne też, żeby biegli rewidenci umieli być asertywni w komunikacji z klientem. To znaczy wiedzieć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, np. gdy klient nie chcę podać jakichś informacji, albo wręcz odwrotnie, nadużywa kontaktów z audytorem, dzwoni w dzień i w nocy - wylicza Anna Dąbrowska i dodaje, że ważne i pożądane na rynku kompetencje to też umiejętność zarządzania projektami - bo przecież badanie to także pewien proces (swoisty projekt), który można usprawnić i sprawić by był bardziej efektywny. Ale kompetencje miękkie, których nie należy lekceważyć to także umiejętność zarządzania czasem, a więc dbanie o zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym. - Jedną nogą człowieka jest praca, ale jest też druga - życie osobiste - ciężko stać tylko na jednej nodze, potrzebujemy w życiu tego balansu.

Naprzeciw tym potrzebom kompetencyjnym wyszła Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Teraz biegli rewidenci będą mogli nabyć te wszystkie kompetencje w Centrum Edukacji KIBR. CEK poszerzył ofertę kursów dla biegłych rewidentów właśnie o szkolenia z umiejętności miękkich. - Biegli rewidenci będą mieli szansę dowiedzieć się, jak prowadzić negocjacje w biznesie, jak skutecznie komunikować się z klientem, czy jak zarządzać projektami - wyjaśnia Ewa Sowińska. W trakcie kursów nauczą się jak efektywnie optymalizować czas, dowiedzą się też jak radzić sobie ze stresem. Wszystkie kursy będą prowadzone w formule warsztatowej. - W trakcie kursu uczestnicy będą angażowani w różnorodne działania, będą przepracowywane konkretne schematy odpowiadające realnym sytuacjom biznesowym - zapowiada Anna Dąbrowska, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie kursów, i dodaje, że uczestnicy mogą spodziewać się pracy w grupach i na forum, ale też pracy indywidualnej, przykładów z życia, a nawet odgrywania scenek i gier.

Szkolenia z umiejętności miękkich jako samokształcenie

Od 16 lutego 2016 roku biegli rewidenci mogą szkolenia z umiejętności miękkich włączyć w zakres samokształcenia i zaliczyć tym samym część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę, w której ustaliła tematykę samokształcenia biegłych rewidentów. Powinna ona obejmować głównie zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i od 16 lutego po raz pierwszy dotyczyć może także umiejętności miękkich, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania profesji. - Mogą to być szkolenia w obszarze bieżącej pracy z klientami (np. negocjacje biznesowe, zarządzanie projektami, sztuka prezentacji), budowania relacji z klientem (np. komunikacja, asertywność i współpraca) czy umiejętności osobistych wspierających efektywność działań (np. zarządzanie czasem) - wylicza Ewa Sowińska.

 

POZNAJ OFERTĘ KURSÓW CENTRUM EDUKACJI KIBR Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH:

Komunikacja z klientami
Termin: 01.04.2016 r.
Poznaj pełną ofertę

Zarządzanie projektami w praktyce biegłego rewidenta
Termin: 08.04.2016 r.
Poznaj pełną ofertę

Skuteczne negocjacje w praktyce zawodowej
Termin: 28-29.04.2016 r.
Poznaj pełną ofertę

Style komunikacji czyli jak budować dobre relacje z klientami
Termin: 12.05.2016 r.
Poznaj pełną ofertę

 

Centrum Edukacji KIBR - ce.kibr.org.pl

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl