Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:38, 21.07.2024 r.

Premiera dokumentu o biegłych podczas jubileuszowej gali

We wtorek 13 czerwca 2017 odbyła się uroczysta gala z okazji dwudziestopięciolecia samorządu biegłych rewidentów. Jednym z kluczowych punktów programu była premiera poświęconego tej profesji filmu dokumentalnego „Pokolenia – perspektywy”.

13 czerwca 2017

Wyzwania przyszłości

Galę otworzył Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Witając zgromadzonych – m.in. Wiesława Janczyka z Ministerstwa Finansów, a także władze SKwP i KIDP – w swoim przemówieniu skupił się na wyzwaniach przyszłości: cyfryzacji narzędzi, rosnącej złożoności procesów biznesowych, coraz mocniejszego oparcia na big data. Podkreślił, że kluczowa jest tu rola najmłodszych pokoleń, wchodzących dopiero do zawodu – ale nie tylko w kontekście ich edukacji. Potrzebujemy także wsłuchiwać się w głos młodych, dając im odpowiednią reprezentację we władzach samorządowych – stwierdził Burnos. – To zapewni naszemu środowisku mocny impuls do rozwoju.

Proaktywny samorząd

Prezes KRBR przypomniał działania samorządu podczas prac nad wchodzącą wkrótce w życie nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach. Przypomniał, jak istotną rolę podczas konsultacji odegrali zewnętrzni, merytoryczni sojusznicy biegłych rewidentów, i raz jeszcze podziękował im za ich wkład, deklarując jednocześnie chęć kontynuacji takiej współpracy na rzecz rozwoju zawodu biegłego i całego rynku kapitałowego.

Krzysztof Burnos zauważył, że warto utrzymać aktywizację, wywołaną pracami nad ustawą. Model samorządu proaktywnie kształtującego swoje otoczenie powinien być naszym zwykłym modus operandi – zadeklarował, wskazując przykładowe obszary takich działań i potencjalnych partnerów.

Biegli partnerami państwa

Znowelizowana ustawa o biegłych rewidentach zmienia w nazwie samorządu określenie „Krajowa” na „Polska”. Prezes Burnos przekonywał, że niesie to bardzo konkretną treść, związaną z szeroko pojętym, otwartym na międzynarodowe kontakty gospodarczym patriotyzmem. Dzięki pracy i doradztwu biegłych rewidentów polskie firmy budujące siłę naszej gospodarki mogą rozwijać się, przyciągać inwestorów, dokonywać restrukturyzacji – wyjaśniał Krzysztof Burnos. – Polska Izba Biegłych Rewidentów, skupiająca wszak przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, jest także niezwykle ważnym partnerem administracji państwowej choćby w zakresie realizacji polityki podatkowej.

Najlepsi przyjaciele rad nadzorczych

Galę uświetniło wielu gości spoza środowiska biegłych rewidentów. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk podziękował biegłym rewidentom za wspieranie transformacji gospodarczej i stwierdził, że bez ich wiedzy, postawy etycznej i zaangażowania Polska nie byłaby tak atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Wyraził nadzieję, że powstała w konsultacjach z samorządem biegłych ich nowa „konstytucja” zostanie wdrożona ku pożytkowi całej gospodarki. Podkreślił także rolę, jaką przedstawiciele środowiska odgrywają na arenie międzynarodowej, tworząc pozytywny wizerunek naszego kraju. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, przekazując pamiątkową tablicę, podkreślał najwyższe standardy profesjonalizmu biegłych rewidentów i wyraził nadzieję zacieśnienia współpracy pomiędzy swoją instytucją a KIBR, przede wszystkim w organizacjach międzynarodowych. Zwrócił przy tym żartobliwie uwagę, że biegli rewidenci są w tej wyjątkowej sytuacji, że to oni regularnie przeprowadzają audyty instytucji, której zadaniem jest kontrola. Wiesław Rozłucki, współzałożyciel i wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przypomniał początki rynku kapitałowego w Polsce i decyzję o oparciu go na mocnym fundamencie publicznego zaufania, stworzonym właśnie dzięki biegłym rewidentom, których nazwał najlepszymi przyjaciółmi członka rady nadzorczej.

Podczas uroczystości głos zabrali także prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Franciszek Wala, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, i Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Jedność, rozwój, refleksja

Z wielką uwagą przyjęto słowa dr Zdzisława Fedaka, nestora polskiej rachunkowości. W błyskotliwym wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia profesji w kilku kluczowych punktach: zakorzenienia w biznesie, aby przedsiębiorcy rozumieli korzyści płynące z regularnych badań, likwidowania rozproszenia poprzez ułatwianie konsolidacji najmniejszych kancelarii, co wymuszają rosnące wymagania rynku, oraz rozszerzenia palety usług oferowanych przez biegłych rewidentów. Dr Fedak ostrzegał także, że nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach niesie ze sobą ryzyko rozwarstwienia środowiska i wzywał, by minimalizować ten efekt. Nie wolno nam zapomnieć, że jesteśmy jedną rodziną – apelował. Podkreślał także, jak ważne dla stałego rozwoju zawodu jest dbanie o zaplecze intelektualne środowiska – w tym upatrywał jednego z głównych zadań władz samorządowych.

Okiem dokumentalistki

Kulminacyjnym momentem gali była premierowa projekcja filmu „Perspektywy – pokolenia” w reżyserii nagradzanej międzynarodowo dokumentalistki Zuzanny Solakiewicz. Przedstawiciele obecnych i wcześniejszych władz samorządowych (Krzysztof Burnos, Ewa Sowińska, Barbara Misterska-Dragan, Adam Kęsik, Maria Rzepnikowska, Jacek Hryniuk), a także inni biegli rewidenci (Anna Rusek, Magdalena Nandzik) opowiadali nie tylko o okolicznościach powstania profesji, ale także o przyświecających im zawsze wartościach i ewoluujących wraz z przemianami gospodarczymi zadaniach. Nie zabrakło także spojrzenia z zewnątrz – o znaczeniu biegłych rewidentów w kontekście zaufania inwestorów oraz rosnącej złożoności globalnej gospodarki mówili Wiesław Rozłucki oraz prof. Elżbieta Mączyńska. Ważnym i łączącym pokolenia był oczywiście głos Zdzisława Fedaka.

Cały film dostępny jest już na kanale KIBR w serwisie YouTube:

Fotorelacja

Zachęcamy do zapoznania się z obszerną fotorelacją z uroczystej gali 25-lecia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl