Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:03, 24.10.2020 r.

KIBR aktywny w debacie gospodarczej

Tylko w listopadzie przedstawiciele samorządu uczestniczyli w kilku ważnych wydarzeniach m.in. w konferencjach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Szkoły Głównej Handlowej i Polskiego Instytutu Dyrektorów. KIBR był partnerem dwóch ostatnich.

1 grudnia 2015

KIBR jest coraz bardziej aktywny w debacie gospodarczej. Samorząd był obecny na listopadowej konferencji "Doskonałe raporty roczne" organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w trakcie której Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR mówiła o roli not w sprawozdaniu finansowym. Samorząd był także patronem honorowym konferencji SGH "Wartość godziwa w świecie biznesu: pomiar - prezentacja - etyka" oraz partnerem merytorycznym warsztatu Polskiego Instytutu Dyrektorów "Nowy nadzór? 4 mln kary? Czy jesteś na to gotów?" który otworzyło wystąpienie prezesa Krzysztofa Burnosa.

Z SEG o tym, jak dobrze raportować

Po co jest nam raport roczny, jak sprawnie zorganizować pracę tworząc raport roczny i jakie są trendy w raportowaniu – to najważniejsze pytania, na które 17 listopada odpowiedzi szukali uczestnicy konferencji "Doskonałe raporty roczne". W trakcie spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych omówione zostały zagadnienia dotyczące między innymi adresatów raportów rocznych oraz konsekwencji niewłaściwego raportowania. W jednym z paneli dyskusyjnych wystąpiła Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wraz z innymi uczestnikami dyskusji rozmawiała o notach w sprawozdaniu finansowym jako dialogu między twórcą, a czytelnikiem sprawozdania.

KIBR partnerem konferencji o wartości godziwej w biznesie

Także w listopadzie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była patronem honorowym konferencji "Wartość godziwa w świecie biznesu: pomiar – prezentacja – etyka", organizowanej przez Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Celem spotkania zorganizowanego 23 listopada w siedzibie uczelni była wymiana poglądów i doświadczeń na temat postrzegania i wykorzystania wartości godziwej w teorii oraz praktyce rachunkowości i finansów. Barbara Misterska-Dragan wystąpiła w drugim panelu dyskusyjnym dotyczącym "wartości godziwej w praktyce". Seminarium zainaugurowało cykl "Forum Rachunkowości w SGH". Mają to być regularne dyskusje naukowe i platforma służąca wymianie doświadczeń odnoszących się do tematów ważkich w nauce i w praktyce rachunkowości.

Prezes KRBR otwierał warsztat PID

Prezes KRBR Krzysztof Burnos otworzył 27 listopada warsztat Polskiego Instytutu Dyrektorów "Nowy nadzór? 4 mln kary? Czy jesteś na to gotów?". Warsztat poświęcony był zmianom w sprawozdawczości i rewizji finansowej wynikającym z ministerialnego projektu implementacji unijnej reformy rynku audytu. Uczestnicy spotkania mieli okazję do rozmowy o projektowanych regulacjach dotyczących m.in. dozwolonego zakresu świadczonych usług i listy usług zakazanych, ograniczeń wynagrodzeń oraz przesłanek niezależności audytorów, procesu rekomendowania i wyboru audytorów do badania spółki przez członków rad nadzorczych oraz nowej roli i zadaniach członków komitetów audytu. KIBR był partnerem merytorycznym wydarzenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl