Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:12, 2.03.2024 r.

Wyszehradzka konferencja audytorów

W Warszawie już po raz dziewiętnasty spotkali się prezesi izb biegłych rewidentów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski.

5 czerwca 2019

W otwierającym wystąpieniu Florin Toma, przewodniczący Accountancy Europe, przedstawił pokrótce najważniejsze aktualne trendy w europejskim audycie. Podkreślił, że toczone obecnie dyskusje będą miały fundamentalny wpływ na przyszłość profesji, a zdecydowana większość decydentów nie jest ekspertami. Stąd potrzeba prowadzenia z nimi dialogu, wykraczającego poza aspekty czysto techniczne. Florin Toma skupił się na dwóch obszarach: pierwszych ewaluacjach reformy audytu oraz zmianach w regulacji dotyczącej audytu małych i średnich przedsiębiorstw.

Pierwsza sesja, prowadzona przez Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, dotyczyła globalnych i europejskich wyzwań dla profesji biegłych rewidentów. Prezes KRBR przyjrzał się nadchodzącym inicjatywom regulacyjnym, nowym rozwiązaniom technologicznym oraz ewolucji modelu sprawozdawczości finansowej. Zwrócił uwagę na kumulację raportów o stanie audytu, będącą wynikiem takich brytyjskich afer jak sprawa Carillion czy Patisserie Valerie. Biegłych rewidentów czeka zapewne ostrzejszy rozdział usług audytu i pozostałych, mocniejsze zaangażowanie w działania anti-fraud i przebudowa systemu nadzoru, zarówno na poziomie rynku, jak i poszczególnych firm. Prezentację uzupełniła Maggie McGhee z ACCA, która także opisała ostatnie i przyszłe zmiany na rynku audytu w Wielkiej Brytanii oraz przyszłość profesji w ujęciu tej organizacji. Ciekawym wątkiem były też różnice pomiędzy tym, czego od audytorów oczekują interesariusze, co wiedzą o ich zadaniach, a na czym w rzeczywistości polega praca audytora.

Sesja, którą prowadziła prof. dr hab. Anna Karmańska, poświęcona była dostępowi do zawodu oraz edukacji biegłych rewidentów. Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej wraz z dwoma członkiniami Komisji (dr Teresa Cebrowska i Justyna Zakrzewska) przedstawiła i poddała pod dyskusję cztery zagadnienia kluczowe dla ścieżki kandydatów do zawodu: uznawanie wykształcenia akademickiego w toku kwalifikacji, zakres egzaminu z prawa gospodarczego, weryfikacja doświadczenia praktycznego oraz egzamin dyplomowy w kontekście kwestii etycznych. Prof. Karmańska zwróciła także uwagę na malejącą liczbę chętnych do zdobycia uprawnień: w 2018 w porównaniu do 2016 było o 59% mniej kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego oraz o 73% mniej kandydatów przystępujących do egzaminów.

Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR, w trzeciej sesji szczytu skoncentrowała się na roli, jaką samorządy odgrywają w implementacji najnowszych standardów badania i dbałości o jakość audytu. Podsumowała działania PIBR w tym zakresie: opracowanie podręcznika „Przewodnik MSB – Procedury”, uruchomienie wyszukiwarki standardów, przygotowanie mechanizmów konsultacyjnych. Ważnymi wątkami były też wyzwania tłumaczenia i przyjmowania kolejnych standardów, tłumaczenia publikacji IFAC, a także ramy regulacyjne, jak choćby wprowadzenie e-sprawozdań. Władysław Fałowski, przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru, przedstawił z kolei funkcjonowanie polskiego systemu nadzoru audytowego.

Czwarta sesja, prowadzona przez Monikę Kaczorek, przewodniczącą Komisji KRBR ds. współpracy międzynarodowej, poświęcona była przede wszystkim potrzebie bliższej współpracy biegłych rewidentów z państw Grupy Wyszehradzkiej. Samorządy powinny koordynować wysiłki w zakresie wyzwań i problemów stawianych przez rozwój kryptowalut i technologii blockchain, a także prezentować wspólny głos w dyskusjach o zmianach standardów zawodowych czy reformie systemu nadzoru. Jak podkreślano, współpraca nie powinna ograniczać się, jak do tej pory, do organizacji profesjonalnych: bardzo cenna może być wymiana doświadczeń na poziomie poszczególnych biegłych rewidentów i firm audytorskich.

 

Szczyt zakończono ustaleniem, iż przedstawiciele wszystkich Izb w ramach Grupy odbędą w najbliższym czasie telekonferencje poświęcone omówieniu modelów i struktur finansowania samorządów biegłych rewidentów w tych krajach, jak również omówieniu modelu finansowania Accountancy Europe przez członków tej organizacji.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl