Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:00, 26.11.2022 r.

II Samorządowe Forum Regionów PIBR

Drugie spotkanie w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR poświęcone było dyskusji na temat dostosowania firm audytorskich do wymogów standardów zawodowych, etycznych i kontroli jakości.

4 maja 2021

Zgodnie z przyjętą formułą, w spotkaniach w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR biorą udział przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz regionalnych oddziałów PIBR. Podczas spotkania, które odbyło się 22 kwietnia, rozmawiali oni na temat wybrany w głosowaniu przeprowadzonym po pierwszej edycji SFR PIBR. Tematem tym było „Dostosowanie firm audytorskich do wymogów standardów zawodowych, etycznych i kontroli jakości”.

Wprowadzenia do II SFR PIBR dokonała Barbara Misterska-Dragan, prezes KRBR. Przypomniała, że efektem I edycji SFR PIBR, która odbyła się w lutym, był wybór dwóch tematów, które najbardziej interesowały uczestników. Dyskusja nad kwestią „Roli biura PIBR i regionalnych oddziałów PIBR oraz podział kompetencji pomiędzy nimi” odbędzie się jednak w późniejszym terminie, tak aby uwzględnić rezultaty prac prowadzonych przez Komisję Statutową.

Prezes KRBR przedstawiła perspektywę KRBR i biura PIBR na zagadnienia, będące tematem II SFR PIBR. Pokazała, jakie działania są podejmowane przez samorząd i jakie są planowane w najbliższej perspektywie. Prezes KRBR przedstawiła także m.in. uproszczone modele wsparcia, jakiego biegłym rewidentom może udzielać samorząd. Jak podkreślała, w postulatach wyznaczenia KRBR i PIBR kolejnych zadań konieczne jest uwzględnienie realiów finansowych regulujących pracę samorządu; konieczne jest także zaangażowanie regionalnych oddziałów PIBR.

W kolejnej części spotkania głos zabrał Władysław Fałowski, Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów. Przedstawił on zasady działania KRPBR oraz kwestie, z którymi spotyka się w swojej praktyce. Jak podkreślił, biegli rewidenci najczęściej oczekują wsparcia rzecznika wtedy, gdy mają problemy z kontrolą. Rzecznik również przedstawił dwa modele funkcjonowania swojego urzędu – jeden koncentrujący się na działaniach interwencyjnych, drugi – na działaniach profilaktycznych. Omówił również kilka pomysłów, których celem miałaby być pomoc biegłym rewidentom.

Prezentacje przedstawicieli regionalnych rad PIBR były kolejnym punktem programu. Swoje poglądy przedstawili Jadwiga Godlewska - Prezes Regionalnej Rady PIBR w Warszawie, Grzegorz Oszczypała - Prezes Regionalnej Rady PIBR w Krakowie oraz Zbigniew Radek - Prezes Regionalnej Rady PIBR w Kielcach. Wskazywali oni na wyzwania stojące przed regionalnymi radami, Krajową Radą Biegłych Rewidentów oraz biura PIBR oraz prezentowali pomysły podnoszenie jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie oraz zapewnienie finansowania dodatkowych działań prowadzonych przez samorząd. Jadwiga Godlewska zauważyła, że trudno jest znaleźć biegłych, którzy podzielą się z innymi swoimi refleksjami po przeprowadzonej kontroli. Jej zdaniem biegli nie powinni się obawiać podzielenia się informacjami z innymi biegłymi i nie powinni siebie nawzajem w tym zakresie traktować jako konkurentów. Grzegorz Oszczypała wskazał, że malejąca liczba biegłych rewidentów przekłada się na rosnące trudności w znalezieniu członków zespołu. Podkreślił także znaczenie pracy biegłych rewidentów na rzecz samorządu. Natomiast Zbigniew Radek wskazał, że biegli rewidenci oczekują od PIBR organizacji szkoleń warsztatowych, które wykorzystywałyby wnioski z dotychczasowych kontroli przeprowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego oraz przygotowania wzorów dokumentów, z uwzględnieniem skalowalności.

Ostatnim elementem II SFR PIBR była dyskusja. W jej toku często powracało podkreślenie wartości wymiany informacji pomiędzy biegłymi rewidentami. Duże zainteresowanie wzbudzały także pomysły stworzenia możliwości płatnych konsultacji z ekspertami w ramach stworzonej przez PIBR platformy wymiany wiedzy. Powracającą kwestią było także pozyskiwanie i zachęcanie nowych kandydatów do zawodu.

Kolejne spotkanie w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR odbędzie się 17 czerwca br., a jego tematem będzie „Rola Biura PIBR i RO PIBR oraz podział kompetencji pomiędzy nimi”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl