Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:00, 27.11.2022 r.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podpisała deklarację utworzenia porozumienia zrzeszającego przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

25 czerwca 2021

Deklaracja stworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego została podpisana 23 czerwca 2021 r. podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. Oprócz biegłych rewidentów, chęć współtworzenia przestrzeni wymiany poglądów i doświadczeń wyraziły samorządy zawodowe adwokatów, lekarzy, radców prawnych, doradców podatkowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, weterynarzy, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, rzeczników patentowych, urbanistów oraz architektów.

Zgodnie z wolą sygnatariuszy, Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla społeczeństwa i zrzeszonych samorządów.

Na 30 czerwca zaplanowana została Debata Zawodów Zaufania Publicznego poświęcona tematyce zmian podatkowych (PIT) w ramach nowego ładu gospodarczego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl