Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:41, 21.07.2024 r.

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim

Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Uniwersytet Zielonogórski podpisały porozumienie o współpracy obejmującej m.in. działania w obszarze dydaktyki i nauki, którego jednym z celów jest promocja zawodu biegłego rewidenta wśród studentów uczelni oraz uczniów szkół średnich planujących studia w Zielonej Górze.

29 maja 2023

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski i prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan podpisali 26 maja 2023 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Polską Izbą Biegłych Rewidentów. W uroczystości, która odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim wzięli udział także: dr hab. Piotr Kułyk, prof. UZ – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, gdzie porozumienie będzie realizowane oraz dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko – prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Ze strony PIBR obecni byli również przedstawiciele zielonogórskiego oddziału: Jacek Wegner – były prezes Regionalnej Rady, który zainicjował rozmowy o współpracy oraz Jacek Korzyb – obecny prezes i Piotr Ostręga – skarbnik RO PIBR w Zielonej Górze.

Dla obydwu instytucji podpisanie tej umowy ma duże znaczenie. Dla PIBR szczególnie ważna jest promocja zawodu wśród młodych ludzi w związku z malejącą liczbą biegłych rewidentów. Natomiast dla Uniwersytetu ważna jest współpraca z instytucjami zewnętrznymi, która zachęca kandydatów do podjęcia nauki na uczelni. Młodzi ludzie wiedzą, że tego rodzaju porozumienia dają im w czasie studiów możliwość odbycia praktyk i staży, a tym samym zdobycie praktycznej wiedzy wymaganej na rynku pracy. Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie praktyk i wizyt studyjnych.

- Z naszej strony Uniwersytet na pewno może liczyć na duże zaangażowanie w promowaniu zawodu biegłego rewidenta wśród młodzieży akademickiej, jak i wśród młodzieży szkół średnich – powiedziała prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Barbara Misterska-Dragan. – Chcemy aktywnie uczestniczyć, działać poprzez wykłady, prowadzenie wspólnych warsztatów. Chcemy zapraszać do współpracy do firm audytorskich, żeby już w czasie studiów młodzi ludzie mogli się dowiedzieć na czym ta praca polega. Zawód biegłego rewidenta pomimo, że jest trudny, może jeszcze nieznany, ale na pewno jest bardzo atrakcyjny – dodała B. Misterska-Dragan.

Również Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski ma konkretne oczekiwania wobec efektów podpisanego dzisiaj porozumienia: – Zawód biegłego rewidenta jest niezwykle odpowiedzialnym zawodem. Wymaga spełnienia bardzo restrykcyjnych wymogów i chcielibyśmy, żeby nasi studenci, którzy ukończą kierunki ekonomiczne, mogli podjąć się wykonywania tego zawodu. Dla Izby jest to szansa, żeby napływała świeża krew, młode pokolenie, które przejmie obowiązki. Wydział Ekonomii i Zarządzania, to najbardziej odpowiedni wydział do realizacji tego porozumienia. To tu będą kształcić się kandydaci na biegłych rewidentów.

- Cieszę się na tę współpracę, ponieważ dotychczasowe efekty naszych kontaktów są bardzo obiecujące. Kończymy przygotowania nowego kierunku – finanse i rachunkowość, na którym chcemy otworzyć ścieżkę kształcenia biegłego rewidenta. W Polsce jest tylko jedna uczelnia, która taką ścieżkę prowadzi. Żeby zostać biegłym rewidentem nie wystarczy jednak skończyć studia. Trzeba też zdać państwowy egzamin, żeby uzyskać licencję. Nie jest to zawód nieregulowany, jak wiele innych. W tym wypadku są bardzo wysokie wymogi. Podstawowym  jest wymóg odpowiedniego przygotowania, zaliczenia określonych przedmiotów i efektów kształcenia. I taką kompleksową ofertę dla naszych studentów chcemy wspólnie przygotować – dodał dr hab. Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zrządzania.

Prezes KRBR Barbara Misterska-Dragan odwołała się do historii profesji biegłego rewidenta - zawodu zaufania publicznego, od którego wymaga się uczciwości, obiektywizmu, kompetencji zawodowych, zachowania tajemnicy informacji i profesjonalnego postępowania. Historia zawodu sięga ponad 30 lat wstecz - pierwsi biegli rewidenci zostali wpisani na listę w 1992 r. - Pamiętajmy, że myśmy powstali w czasie kiedy powstała giełda papierów wartościowych. Wtedy nasz zawód zaczynał być potrzebny, bo nie ma giełdy bez biegłego rewidenta, nie ma wolnego rynku bez biegłego rewidenta, nie ma prawdziwej informacji finansowej bez nas. To zaufanie jest kapitałem życia gospodarczego – powiedziała na zakończenie prezes KRBR Barbara Misterska-Dragan.

Fot. Kazimierz Adamczewski

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl