Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:06, 16.07.2024 r.

Parkiet: Sytuacja mikro- i makroekonomiczna jest bardzo dynamiczna

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów rozmawiała z „Parkietem” o tym, jak odzwierciedlić w sprawozdaniach finansowych wojnę w Ukrainie.

5 kwietnia 2022

Jakie wyzwania niesie dla firm trwająca wojna w Ukrainie, jak te wyzwania odzwierciedlić w sprawozdaniach finansowych oraz czy w obecnej sytuacji da się przygotować wiarygodne prognozy - to niektóre z pytań postawionych przez redakcję „Parkietu” w wywiadzie z Barbarą Misterską-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

W obecnej sytuacji, podobnie jak dwa lata temu na początku pandemii, kluczową kwestią dla przedsiębiorców jest zidentyfikowanie wszystkich ryzyk i ocena skali ich wpływu na działalność jednostki czy też całej grupy kapitałowej. Następnym etapem jest odpowiednie, zgodnie ze standardami, ujęcie tych ryzyk w sprawozdaniach finansowych. Tak, aby zachować czytelność i transparentność przekazu dla inwestorów, kontrahentów i innych interesariuszy” – mówi prezes KRBR. Jak wyjaśniła, „Zadaniem audytora jest ocenić, czy ryzyka będące skutkiem wojny w Ukrainie są odpowiednio ujęte w sprawozdaniu finansowym i czy nie wpłynęły one na założenie kontynuacji działalności. To właśnie założenie kontynuacji działalności będzie zapewne jednym z kluczowych elementów badania sprawozdań za rok 2021.

W dalszej części rozmowy prezes KRBR omówiła szczegółowo sposób ujęcia wpływu wojny na sprawozdanie finansowe w zależności od daty jego sporządzenia.

Z pełną treścią wywiadu można się zapoznać w wydaniu papierowym „Parkietu” z 2 kwietnia br. lub online w serwisie dla e-prenumeratorów: Sytuacja mikro- i makroekonomiczna jest bardzo dynamiczna - parkiet.com

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl