Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:50, 24.06.2024 r.

PIBR przystąpiła do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podpisała deklarację przystąpienia PIBR do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

6 grudnia 2021

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (OPSZZP) to wspólna inicjatywa szeregu samorządów, reprezentujących zawody zaufania publicznego. OPSZZP rozpoczęła działalność w czerwcu 2021 r. Jej celem ma być współdziałanie samorządów w relacjach z instytucjami państwowymi i opinią społeczną w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów. Dzięki funkcjonowaniu w ramach Porozumienia, przedstawiciele zawodów zaufania publicznego we wspólnych kwestiach będą mówić zgodnym głosem i zajmować wspólne stanowisko.

Polska Izba Biegłych Rewidentów była jednym z samorządów, które w czerwcu przyłączyły się do deklaracji stworzenia OPSZZP. Oprócz biegłych rewidentów, chęć współtworzenia przestrzeni wymiany poglądów i doświadczeń wyraziły samorządy zawodowe adwokatów, lekarzy, radców prawnych, doradców podatkowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, weterynarzy, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, rzeczników patentowych, urbanistów oraz architektów.

Podczas posiedzenia Porozumienia, które odbyło się 6 grudnia 2021 r., PIBR oficjalnie przystąpiła do Porozumienia. Podpis pod dokumentami złożyła w imieniu PIBR prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Barbara Misterska-Dragan. Przy całej odmienności, wynikającej z różnorodności dziedzin, którymi się zajmują poszczególne zawody zaufania publicznego, wiele nas także łączy. Mierzymy się z podobnymi wyzwaniami, związanymi ze zjawiskami gospodarczymi, przemianami technologicznymi czy wymogami regulacyjnymi. – powiedziała prezes KRBR. – Działania w ramach wspólnej inicjatywy pomoże nam przemówić jednym głosem, wielokrotnie silniejszym, niż głos poszczególnych samorządów. Będziemy także mogli czerpać nawzajem ze swoich doświadczeń i uczyć się od siebie.

Podczas posiedzenia OPSZZP przedstawiciele zrzeszonych samorządów dyskutowali m.in. na tematy takie jak uwarunkowania prawne i realizacja doskonalenia zawodowego w poszczególnych samorządach, przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodów zaufania publicznego, znaczenie zaufania oraz rola jaką odgrywa samorząd w wykonywaniu zawodów zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia oraz tajemnica i odpowiedzialność zawodowa.

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl