Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:36, 24.06.2024 r.

Głos KRBR w debacie o tajemnicy zawodowej na konferencji zawodów zaufania

O tajemnicy zawodowej jako jednej z podstawowych wartości i fundamentalnym obowiązku osób wykonujących zawody zaufania publicznego rozmawiali uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbył się podczas konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

14 września 2023
Fot.: Urszula Mróz

Konferencja zorganizowana 12 września 2023 r. przez Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyła się pod hasłem „Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność”. Udział w debatach wzięli przedstawiciele samorządów zrzeszonych w OPSZZP, w tym także samorządu biegłych rewidentów.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video konferencji, a zwłaszcza drugiego panelu pt. „Tajemnica zawodowa”, w którym udział wzięła Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Podkreśliła, że warunkiem pozyskania i utrzymania zaufania ze strony klientów i społeczeństwa jest dochowanie tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie badania. Prawo do zachowania tej tajemnicy daje ustawa obowiązująca biegłych rewidentów i firmy audytorskie, Kodeks Etyki a także unijna dyrektywa. Zaznaczyła, że wykonywanie zawodu biegłego rewidenta łączy się z obowiązkiem spełnienia wielu warunków merytorycznych i etycznych, ale również z obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Joanna Chwaścikowska-Karwacka przypomniała, że biegli rewidenci, jako jedyny zawód zaufania publicznego, ma nad sobą ustanowiony nadzór. W jego ramach Polska Agencja Nadzoru Audytowego ma prawo dostępu do wybranych akt badań. Mówiła także o dylematach związanych z decyzją, w jakiej formie akta badań mają być przechowywane – w sposób rozproszony w poszczególnych firmach audytorskich czy w jednym centralnym rejestrze.

Zachęcamy do obejrzenia całego panelu o tajemnicy zawodowej oraz pozostałych debat, które były poświęcone filarom samorządności i postrzeganiu zawodów zaufania i samorządów w społeczeństwie.

Panel II pt. „Tajemnica zawodowa” rozpoczyna się 2:37:30.

 

Fot.: Urszula Mróz

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl