Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:02, 24.05.2024 r.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego opublikowało stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

28 lipca 2023

Do Ogólnopolskiego Porumienienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego należy kilkanaście organizacji samorządowych, w tym także Polska Izba Biegłych Rewidentów. W przyjętym stanowisku OPSZZP poinformowało, że „z niepokojem przyjmuje nasilającą się działalność legislacyjną odnoszącą się do funkcjonowania niektórych zawodów zaufania publicznego, która zmierza do ingerowania w tajemnicę zawodową”. Jako przykład takiej ingerencji wskazana jest „proponowana nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, nakładająca na nich - w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny w stosunku do jej celu - obowiązek przekazania agencji rządowej wszystkich akt zrealizowanych i przyszłych zleceń usług atestacyjnych i pokrewnych, w tym tych dotyczących badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych w Polsce”.

Według OPSZZP „Jeszcze bardziej niepokojąca jest sama koncepcja budowy scentralizowanej bazy tajemnic przedsiębiorstw zawartych w aktach badania. Zawodowa dyskrecja to istotny czynnik zapewniający prawidłowość świadczenia usług przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Jej zachowanie pozwala na zbudowanie szczególnej więzi osób wykonujących takie zawody z klientem, dając możliwość prawidłowego świadczenia usług medycznych, prawnych, ekonomicznych, technicznych i wielu innych usług profesjonalnych czy relacji opartej na zaufaniu i otwartości w ujawnianiu szczególnie istotnych dla klienta zagadnień, która umożliwia działanie w interesie publicznym”.

Jak wyjaśnia OPSZZP, „Zawód zaufania publicznego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich i wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia prywatnego i zawodowego, ale też zawód strzegący interesu publicznego poprzez uwiarygodnianie informacji pojawiających się na rynku, które stanowią podstawę do podejmowanych przez społeczeństwo decyzji. Tak szeroko rozumiany interes publiczny wymaga poszanowania prawa do zachowania powierzonych tajemnic. Klienci osób wykonujących zawody zaufania publicznego, powierzają im szereg tajemnic w trakcie świadczenia usług, w celu pełnej i właściwej ochrony praw i interesów ich samych oraz ich interesariuszy”.

Porozumienie zaapelowało „do rządu o wycofanie się z projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, który podważa zaufanie do biegłych rewidentów, a także o niepodejmowanie działań i projektów legislacyjnych godzących w tajemnicę zawodową wszystkich osób wykonujących zawody zaufania publicznego”.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego można znaleźć tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl