Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:07, 26.11.2022 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów i Association of International Certified Professional Accountants podpisały memorandum o współpracy na rzecz wsparcia profesji audytorskiej

To historyczne porozumienie ma na celu rozwijanie kompetencji specjalistów świadczących usługi audytorskie i doradcze w Polsce oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, aby potrafili w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii oraz mogli rozwinąć skrzydła w erze cyfrowej, budując w ten sposób przyszłość finansów w naszym kraju. Zobacz relację.

17 lutego 2020

13 lutego 2020 r. Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) oraz Association of International Certified Professional Accountants – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości stworzone przez Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants®) i American Institute of CPAs (AICPA) – podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia profesji audytorskiej.

Członkowie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), którzy realizując misję świadczenia usług audytorskich i doradczych dbają o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce, będą wspierani w tym dążeniu przez Association of International Certified Professional Accountants, które jest największą na świecie organizacją reprezentującą branżę rachunkowości publicznej i zarządczej. Obie organizacje będą też dążyły do uznania uprawnień członków PIBR w ramach kwalifikacji US CPA i CIMA oraz do uznania przez PIBR uprawnień US CPA oraz członków CIMA i posiadaczy tytułu CGMA.

Podpisanie memorandum o współpracy PIBR z Association of International Certified Professional Accountants jest bardzo ważnym wydarzeniem w historii naszego samorządu. Stoimy – jako profesja – u progu wyzwań, jakie niosą za sobą m.in. nowe technologie, rozwój sztucznej inteligencji, problemy cyberbezpieczeństwa. Wymaga to od nas pozyskiwania nowych kompetencji, kompetencji przyszłości w zakresie audytu i atestacji – wymienię tylko: data analytics, blockchain, wykorzystanie skutecznych technologii w audycie. Naszym głównym celem – jako samorządu – jest wspieranie wszystkich członków w podnoszeniu ich kwalifikacji poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń, materiałów informacyjnych i wiedzy eksperckiej. Uczestniczenie w projekcie Audyt przyszłości daje także szanse na szybsze pokonanie barier i dostosowanie się do nowych oczekiwań. Porozumienie otwiera drogę do szybszego rozwoju i daje możliwość czerpania z zasobów i doświadczeń. Chcemy, aby Polska Izba Biegłych Rewidentów była organizacją aktywną, nadążającą za oczekiwaniami bezpiecznej gospodarki – mówi Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Podpisanie porozumienia o współpracy przez Association of International Certified Professional Accountants i PIBR to kamień milowy w rozwoju naszej działalności w Europie. Ale to także podniosła chwila i niezwykle ważne wydarzenie z perspektywy przyszłości finansów, a przede wszystkim audytu w Polsce. Chcemy wspierać w ten sposób i umożliwiać podnoszenie kwalifikacji specjalistów świadczących usługi audytorskie i doradcze w Polsce dla dobra całej polskiej gospodarki. Stowarzyszenie działa już w tej sprawie na arenie międzynarodowej. W ramach projektu Auditing in the Future zwiększamy dostęp do zasobów i materiałów związanych z nowymi technologiami oraz pracujemy nad podnoszeniem świadomości i zainteresowania świadczeniem nowych usług wśród audytorów. Robimy to, bo wierzymy w wartość ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja w przyszłość naszej profesji – mówi Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants.

Biegli rewidenci zrzeszeni w PIBR w swojej codziennej pracy kierują się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej, takimi jak: uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Podnoszenie ich kwalifikacji oraz inwestowanie w ich umiejętności jest dodatkową gwarancją jakości świadczonych przez nich usług.

Członkowie Association of International Certified Professional Accountants oraz członkowie CIMA, a więc osoby posiadające jeden z następujących tytułów: CPA, CGMA, ACMA, FCMA, często piastujący strategiczne role zarówno w polskich, jak i międzynarodowych organizacjach, od lat są wspierani przez Stowarzyszenie w osiąganiu swojego pełnego potencjału oraz działaniu w myśl przekonania, iż etyczny biznes jest podstawą zdrowej gospodarki.

Księgowi i ich klienci mają aktualnie dostęp do większej ilości danych niż kiedykolwiek wcześniej, a systemy informatyczne stają się inteligentniejsze i bardziej niezawodne. Ponadto firmy szukają usług atestacyjnych w obszarach wykraczających poza sprawozdania finansowe. Dlatego podjęta przez Stowarzyszenie inicjatywa Auditing in the Future ma na celu edukację na temat tych zmian oraz powstających dzięki nim możliwości, a także opracowanie narzędzi i zasobów, które pomogą księgowym i firmom dostosować się do nowych wymagań rynkowych, prowadzić dyskusję o potrzebie i możliwości przekształcenia tradycyjnego audytu sprawozdań finansowych i podniesienia świadomości rynkowej na temat zmieniających się usług.

Dodatkowe informacje:

W ramach podpisanego przez PIBR i Association of International Certified Professional Accountants memorandum, współpraca między organizacjami będzie obejmowała:

  • Dążenie do uznania uprawnień członków PIBR w ramach kwalifikacji zarówno US CPA, jak i CIMA. Obejmuje to zarówno przyspieszoną drogę do kwalifikacji profesjonalnej CIMA (oraz do globalnie rozpoznawalnego tytułu CGMA, który oferowany jest członkom AICPA i CIMA), jak i przyśpieszoną ścieżkę do amerykańskiej kwalifikacji US CPA dla wszystkich aktywnych członków PIBR.
  • Dążenie do stworzenia przyspieszonej ścieżki uznania przez PIBR uprawnień US CPA oraz członków CIMA i osób posiadających tytuł CGMA.
  • Dążenie do zapewnienia aktywnym członkom PIBR oraz kandydatom do zawodu dostępu do zasobów CPD (Continuing Professional Development) umożliwiających rozwój zawodowy w takich obszarach, jak rachunkowość zarządcza i finansowa, narzędzia dla audytu i kontroli w dobie digitalizacji, w tym m.in. Data Analytics, AI, Blockchain, Cyberbezpieczeństwo i Etyka w Audycie, a także zasobów umożliwiających zdobycie kwalifikacji CIMA.
  • Dążenie do organizacji webinariów dla aktywnych członków PIBR oraz kandydatów do zawodu obejmujących takie tematy jak kompetencje przyszłości, technologie w audycie przyszłości oraz trendy wpływające na przyszłość rachunkowości, a także współpracę przy stworzeniu dedykowanego narzędzia, dzięki któremu zasoby CPD należące do Stowarzyszenia byłyby dostępne dla członków PIBR.
  • Umożliwienie obustronnego udziału członków w organizowanych przez PIBR i Stowarzyszenie wydarzeniach oraz dążenie do zorganizowania wspólnej dorocznej konferencji dedykowanej sektorowi publicznemu w Polsce.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl