Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:25, 24.06.2024 r.

Czy wstępna edukacja biegłych rewidentów nadąża za potrzebami rynku?

Już w najbliższy wtorek odbędzie się kolejna konferencja z cyklu, „Jaka edukacja przyszłości?”. Jej zwieńczeniem będzie fascynująca debata.

26 lutego 2018

Dyskusja nad kwestią wstępnej edukacji biegłych odbędzie się w formule debaty oksfordzkiej – w wywiadzie dla serwisu PIBR opowiadał o tym red. Grzegorz Nawrocki, który będzie czuwał nad przebiegiem wydarzenia. Teza, o którą spierać się będą uczestnicy, brzmi: „Wstępna edukacja biegłych rewidentów nie nadąża za potrzebami rynku”. Dyskutujący podzieleni zostali na dwa zespoły.

Pierwszy będzie prezentował argumenty na poparcie tezy.

Pierwszy będzie argumentował za tym, że wstępna edukacja biegłych rewidentów nie nadąża za potrzebami rynku. Liderem tego zespołu, zgodnie z oksfordzką nomenklaturą zwanego Lożą Mówców Propozycji, jest Jakub Wojnarowski, dyrektor zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie. W skład Loży wchodzą także dr Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, specjalistka od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej prof. dr hab. Teresa Martyniuk, rektor Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie, oraz Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu Idea Banku. Krytykami obecnego modelu będą, więc przedstawiciele szeroko pojętej profesji księgowej, świata akademickiego, a także klientów audytu. Małgorzata Szturmowicz przedstawi zapewne dodatkowo perspektywę osób przechodzących ścieżkę edukacji zawodowej – odbywa bowiem obecnie aplikację celem uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Loża Mówców Opozycji będzie starała się wykazać, że zmiany w sposobie przygotowywania biegłych rewidentów do zawodu odpowiadają na trendy rynkowe. Liderką zespołu jest Justyna Zakrzewska, członkini komisji ds. szkoleń KRBR oraz liderka komisji ds. wsparcia w postepowaniu dyscyplinarnym w RO Warszawa. Wraz z nią debatować będą ekonomistka prof. Aldona Kamela-Sowińska, kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jacek Gdański, biegły rewident i wiceprezes Zarządu POLSKI GAZ TUW, oraz Zbigniew Libera, biegły rewident, partner w KPMG Audyt. W zespole dominują zatem biegli rewidenci, ale ich doświadczenia pozwalają spojrzeć na dyskutowaną kwestię także z perspektywy rynku. Prof. Kamela-Sowińska zapewne wzbogaci debatę o kontekst trendów globalnej gospodarki.

Argumentacji przysłuchiwać się będzie Loża Mentorów. W jej skład wchodzą: Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, prof. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej PIBR i Krzysztof Burnos, Prezes KRBR Mentorzy dokonają podsumowania debaty, ale to zgromadzeni zadecydują w głosowaniu, która teza została lepiej uzasadniona.

W serwisie PIBR ukaże się podsumowanie debaty.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl