Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:18, 1.02.2023 r.

Branża audytorska liderem zmian

W Warszawie odbyła się współorganizowana przez PIBR konferencja o raportowaniu niefinansowym.

5 października 2017

Informacja niefinansowa to w gruncie rzeczy informacja finansowa, tyle że o długofalowym znaczeniu – zacytowane przez przedstawiciela SEG słowa prezesa jednego z globalnych banków mogłyby stać się hasłem przewodnim konferencji „Praktyka raportowania niefinansowego”, zorganizowanej przez PIBR we współpracy z CSRinfo oraz Ministerstwem Rozwoju, PwC, SKwP, IIA Polska, ACCA, Fundacją Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Specjaliści z różnych dziedzin dyskutowali o poszczególnych kategoriach informacji pozafinansowych, od zagadnień pracowniczych przez społeczne po środowiskowe. Kluczowy dla biegłych rewidentów był jednak moderowany przez Ewę Sowińską (zastępcę prezesa PIBR) panel audytorów, w którym udział brali Krzysztof Burnos (prezes PIBR) i przedstawiciele audytorskiej Wielkiej Czwórki.

Potrzeby inwestorów

Paneliści zgodzili się, że obecna regulacja, od audytora wymagająca jedynie potwierdzenia, że badana firma sporządziła oświadczenie lub raport danych niefinansowych, spełnia potrzeby regulatora, ale nie inwestorów. Ci potrzebują wartości dodanej: atestacji takiego dokumentu, potwierdzenia, że nie zaszły żadne zniekształcenia czy choćby niespójności z częścią finansową sprawozdawczości.

Czy potrzebna jest zatem nowa regulacja? Uważam, że znacznie lepiej będzie, jeśli to rynek wymusi na spółkach atestowanie informacji niefinansowych – mówił podczas dyskusji Krzysztof Burnos. – Takie „organiczne” wdrożenie wyższych standardów wydaje mi się lepsze dla wszystkich zainteresowanych.

Rynek się uczy – od audytorów

Uczestnicy przyznali, że na razie wiele podmiotów podchodzi ostrożnie do atestowania raportów niefinansowych. Rynek wciąż się uczy, niektóre spółki dopiero opublikują pierwszy raport, inne mają za sobą jeden czy dwa – wyjaśnia Krzysztof Burnos. – Ale nie mam wątpliwości, że inwestorzy wymuszą na firmach zmiany. Najpierw na największych, a stopniowo stanie się to standardem także w mniejszych podmiotach.

Prezes PIBR zwrócił także uwagę, że branża audytorska i samorząd biegłych rewidentów pracują nad kształtowaniem standardów raportowania niefinansowego już od kilkunastu lat, uczestnicząc w debatach na forum Accountancy Europe czy IFAC i wpływając na kształt unijnych dyrektyw. Prowadząca panel Ewa Sowińska uczestniczyła też w pracach tworzącej polską regulację grupy roboczej przy Ministerstwie Rozwoju.

Przyszłość rynku

Biegli rewidenci muszą być wszędzie tam, gdzie występują dane kluczowe dla podejmowania decyzji biznesowych. A informacje niefinansowe mają tu coraz większe znaczenie – podsumowuje Ewa Sowińska. – Owszem, w jakimś stopniu mówimy o przyszłości rynku. Ale żeby być gotowymi, musimy uczyć się jutra już dziś.

Fotorelacja

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl