Ustawa o audycie uderzy w interesy firm

- Szykuje się rewolucja na rynku usług audytorskich. Dlaczego trzeba zmienić ustawę o biegłych rewidentach i firmach audytorskich?

SE Super Biznes

21 lutego 2017

- Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym to wymóg unijnej dyrektywy 2014/56/UE i rozporządzenia nr 537/2014 – wyjaśnia w rozmowie z Super Expressem Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców RP i dodaje – Ustawa dotyczy osób fizycznych posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i firm audytorskich, w imieniu i na rzecz których działają biegli rewidenci, oraz systemu nadzoru państwowego i samorządowego nad ich niezależnością i jakością wykonywania przez nich zadań.

Na pytanie o zakaz świadczenia przez firmy audytorskie innych dodatkowych usług firmom audytowanym, Kamiński stwierdza, że rozporządzenie UE w rzeczywiście wprowadza szeroką listę usług zakazanych. – Unii zależało na wzmocnieniu niezależności firm audytorskich. Uznano, że prowadzenie w jednym czasie badania finansowego i wykonywanie usług doradczych może powodować problemy z niezależnością. Stąd drastyczne ograniczenia.

Na temat skrócenia czasu współpracy firm audytorskiej z jednym klientem do 5 lat, Kamiński mówi, że skrócenie tego okresu może spowodować, że dojdzie do jeszcze większej koncentracji rynku. Jego zdaniem – po zmianach rynek zostanie zabetonowany.

Wiceprezydent Pracodawców RP wypowiada się też na temat audytu łączonego. – Sam wspólny audyt jest pożądanym narzędziem na rozwiniętym rynku. Może być dobrym rozwiązaniem do łączenia sił firm audytorskich, ale pod warunkiem, że nie będzie obowiązkowy.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl