Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:40, 16.07.2024 r.

Współpraca z audytorem może przebiec sprawnie

Błędem firmy jest postrzeganie biegłego rewidenta jako kontrolera. Wystarczy skuteczna komunikacja i partnerskie zasady, aby badanie sprawozdania przyniosło korzyści a nie było tylko wypełnieniem obowiązku – czytamy w Rzeczpospolitej.

Rzeczpospolita

26 kwietnia 2017

Wzajemne niezrozumienie się oraz odmienne oczekiwania audytorów i księgowych niekiedy stają na przeszkodzie sprawnemu i efektywnemu przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego. W ciągu ostatnich lat zmieniło się jednak podejście służb księgowych do procesu weryfikacji ksiąg rachunkowych. Biegły rewident zwykle jest postrzegany już jako partner i doradca biznesowy, a nie kontroler nastawiony na poszukiwanie błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl