Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:01, 24.07.2024 r.

Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. M.in. złagodził regulacje zakazujące biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza rewizję finansową – informuje PAP a za nim czołowe serwisy informacyjne.

PAP

12 maja 2017

Przyjęte poprawki umożliwiają biegłym rewidentom świadczenie niektórych usług poza rewizją finansową dla audytowanego klienta. Chodzi m.in. o: usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej, wydawania listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki.

Biegli rewidenci mogliby też świadczyć usługi badania historycznych informacji finansowych do prospektu, weryfikować pakiety konsolidacyjne, potwierdzać spełnienie warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych. Poprawka umożliwia też biegłym rewidentom świadczenie usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Będą też mogli oceniać zgodność informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń. Poza tym mogliby świadczyć usługi poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru.

Cały artykuł dostępny na stronach:

http://www.rp.pl/Rachunkowosc/305119884-Biegli-rewidenci-Sejm-zlagodzil-zakazy-dotyczace-uslug.html#ap-2

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/sejm-zlagodzil-zakazy-dotyczace-uslug-bieglych-rewidentow/n9njlg

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1763655,Sejm-zlagodzil-zakazy-dotyczace-uslug-bieglych-rewidentow

http://www.parkiet.com/artykul/7,1514934-Sejm-zlagodzil-zakazy-dotyczace-uslug-bieglych-rewidentow.html.html

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1041863,sejm-zlagodzil-zakazy-dotyczace-uslug-bieglych-rewidentow.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sejm-zlagodzil-zakazy-dotyczace-uslug-bieglych-rewidentow-3690496.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl