Znany jest kształt nowej ustawy o biegłych rewidentach

11 maja Sejm uchwalił nową ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nowe regulacje przewidują m.in. krótszy okres rotacji firm audytorskich w badaniu jednostek zainteresowania publicznego, ograniczenia w usługach doradczych innych niż rewizja finansowa oraz surowe kary dla biegłych – czytamy w Rzeczpospolitej.

Rzeczpospolita

24 maja 2017

– Po długich bojach o kształt ustawy o biegłych rewidentach wygląda na to, że jej ostateczny kształt jest wreszcie znany – skomentował w gazecie biegły rewident Krzysztof Dziekoński. Jego zdaniem z uwagi na specyfikę polskiego rynku audytowego, w tym dużą koncentrację rynku oraz słabą jakoś komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego wydaje się, że pomimo krytyki niektórych rozwiązań, nowa ustawa może wpłynąć na poprawę jakości usług audytorskich oraz rzetelność danych finansowych publikowanych przez spółki publiczne.

– Ustawa wpłynie też na pewną dekoncentrację rynku audytowego, urealni ceny i ograniczy narzucanie spółkom dodatkowych usług doradczych, których sprzedaż pokrywała często nierentowny audyt. Wymusi także poprawę jakości nadzoru nad spółkami i pracami biegłego rewidenta ze strony rad nadzorczych, a w dłuższej perspektywie może doprowadzić przynajmniej do częściowej profesjonalizacji komitetów audytu – powiedział ekspert.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl