Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:56, 21.07.2024 r.

Bitcoin – trudny aspekt rozrachunkowy

Bitcoin jest coraz częściej wykorzystywany w transakcjach handlowych, a w konsekwencji również ujmowany przez jego użytkowników w ewidencji księgowej i podatkowej. Jednak ocena skutków posiadania kryptowaluty w obecnym stanie prawnym powoduje liczne wątpliwości.

Gazeta Ubezpieczeniowa

26 września 2017

Mimo, że Ministerstwo Finansów nie uznaje bitcoin za wirtualną walutę, to zdaniem gazety, dla celów bilansowych może być ona ekwiwalentem środka pieniężnego, a wycena posiadanych na dzień bilansowy bitmonet powinna przebiegać analogicznie do wyceny bilansowej środków pieniężnych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl