Bitcoin – trudny aspekt rozrachunkowy

Bitcoin jest coraz częściej wykorzystywany w transakcjach handlowych, a w konsekwencji również ujmowany przez jego użytkowników w ewidencji księgowej i podatkowej. Jednak ocena skutków posiadania kryptowaluty w obecnym stanie prawnym powoduje liczne wątpliwości.

Gazeta Ubezpieczeniowa

26 września 2017

Mimo, że Ministerstwo Finansów nie uznaje bitcoin za wirtualną walutę, to zdaniem gazety, dla celów bilansowych może być ona ekwiwalentem środka pieniężnego, a wycena posiadanych na dzień bilansowy bitmonet powinna przebiegać analogicznie do wyceny bilansowej środków pieniężnych.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf