Bitcoin – trudny aspekt rozrachunkowy

Bitcoin jest coraz częściej wykorzystywany w transakcjach handlowych, a w konsekwencji również ujmowany przez jego użytkowników w ewidencji księgowej i podatkowej. Jednak ocena skutków posiadania kryptowaluty w obecnym stanie prawnym powoduje liczne wątpliwości.

Gazeta Ubezpieczeniowa

26 września 2017

Mimo, że Ministerstwo Finansów nie uznaje bitcoin za wirtualną walutę, to zdaniem gazety, dla celów bilansowych może być ona ekwiwalentem środka pieniężnego, a wycena posiadanych na dzień bilansowy bitmonet powinna przebiegać analogicznie do wyceny bilansowej środków pieniężnych.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl