Wybór firmy audytorskiej po nowelizacji ustaw

„Rzeczpospolita” przypomina o zasadach, jakie należy stosować przy wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.

Rzeczpospolita

30 września 2017

Gazeta wyjaśnia, kto w jednostce dokonuje wyboru audytora, z jakim wyprzedzeniem rozpocząć procedurę oraz jak zadbać o niezależność biegłego rewidenta. Przypomina także, że pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna być zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata.

W artykule zwrócono także uwagę, że podczas wyboru audytora należy, poza ceną usługi oferowaną przez firmę audytorską, zwrócić też uwagę na takie kwestie, jak chociażby doświadczenie w przeprowadzaniu badań w spółkach działających w tej samej branży czy też spółkach o podobnej skali działalności. Nie należy zapominać przy tym o sprawdzeniu, jakie oczekiwania wobec spółki audytorskiej mają kluczowi interesariusze sprawozdania finansowego.

Cały artykuł dostępny na stronie serwisu rp.pl.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl