Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:55, 22.07.2024 r.

Wybór firmy audytorskiej po nowelizacji ustaw

„Rzeczpospolita” przypomina o zasadach, jakie należy stosować przy wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.

Rzeczpospolita

30 września 2017

Gazeta wyjaśnia, kto w jednostce dokonuje wyboru audytora, z jakim wyprzedzeniem rozpocząć procedurę oraz jak zadbać o niezależność biegłego rewidenta. Przypomina także, że pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna być zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata.

W artykule zwrócono także uwagę, że podczas wyboru audytora należy, poza ceną usługi oferowaną przez firmę audytorską, zwrócić też uwagę na takie kwestie, jak chociażby doświadczenie w przeprowadzaniu badań w spółkach działających w tej samej branży czy też spółkach o podobnej skali działalności. Nie należy zapominać przy tym o sprawdzeniu, jakie oczekiwania wobec spółki audytorskiej mają kluczowi interesariusze sprawozdania finansowego.

Cały artykuł dostępny na stronie serwisu rp.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl