Cyfryzacja tworzy nową rzeczywistość

Wśród zawodów najbardziej zagrożonych bezrobociem technologicznym są te związane z finansami i bankowością.

30 listopada 2017

Rafał Sekuła, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, przywołuje analizy naukowców z Oxfordu, którzy za najbardziej zagrożone zastąpieniem ludzi przez rozwiązania technologiczne uznali prace polegające na powtarzalnych, nieskomplikowanych czynnościach (np. kasjerzy czy pracownicy infolinii) oraz zawody w sektorze finansowym, gdzie coraz więcej zadań przejmują aplikacje mobilne, a w dalszej perspektywie także algorytmy SI. Proces ten dotknie różne gospodarki w różnym stopniu. Z ekspertyz Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych wynika, że w Polsce zagrożonych automatyzacją może być nawet 35% miejsc pracy.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf