Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:15, 14.06.2024 r.

Kto może płacić obniżoną składkę członkowską biegłych rewidentów? W jaki sposób wnioskuje się o składkę w obniżonej wysokości?

KRBR może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

  • nie wykonuje zawodu,
  • nie jest członkiem organów firm audytorskich,
  • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
  • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
  • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR, do którego przynależy

Ponadto niższa składka członkowska przysługuje również biegłemu rewidentowi, który:

  • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
  • nie wykonuje zawodu,
  • złoży oświadczenie do KRBR.
Informacje o niższej składce znajdują się w zakładce „Składki członkowskie”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl