Czy okres jaki obejmuje sprawozdanie finansowe ma wpływ na formę sprawozdania z badania?

Czy o konieczności sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej decyduje rok obrotowy za jaki jest sporządzone sprawozdanie finansowe objęte badaniem przez biegłego rewidenta?

Odpowiedź:
Nie. Obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej dotyczy sprawozdań finansowych jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, których data sporządzenia przypada na dzień 1 października 2018 r. lub później. Okres, za jaki sporządzone jest sprawozdanie finansowe nie ma
w tym kontekście żadnego znaczenia. (18.01.2019)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl