Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:39, 22.07.2024 r.

Czy okres jaki obejmuje sprawozdanie finansowe ma wpływ na formę sprawozdania z badania?

Czy o konieczności sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej decyduje rok obrotowy za jaki jest sporządzone sprawozdanie finansowe objęte badaniem przez biegłego rewidenta?

Odpowiedź:
Nie. Obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej dotyczy sprawozdań finansowych jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, których data sporządzenia przypada na dzień 1 października 2018 r. lub później. Okres, za jaki sporządzone jest sprawozdanie finansowe nie ma
w tym kontekście żadnego znaczenia. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl