Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:43, 14.06.2024 r.

Czy „nowe” standardy dotyczące sprawozdawczości znacząco różnią się od „poprzednich”?

Czy regulacje dotyczące sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2018 r. różnią się istotnie od regulacji z roku poprzedniego?

Odpowiedź:
Tak. Regulacje dotyczące sprawozdawczości biegłego rewidenta uległy istotnym zmianom w porównaniu do ubiegłego roku. Nowe standardy sprawozdawczości zostały przyjęte uchwałą KRBR z dnia 19 lutego 2018 r. nr 2039/37a/2018) w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)). Uchwała ta wprowadziła:

 • nowy standard - KSB 701 w brzmieniu MSB 701 „Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”, który ma zastosowanie do badań pełnych sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia jednostek notowanych na giełdzie oraz okoliczności, gdy biegły rewident poza tym decyduje o przekazaniu kluczowych spraw badania w sprawozdaniu biegłego rewidenta, oraz
 • krajowe standardy badania w brzmieniu wybranych zmienionych standardów międzynarodowych - 700 (Z), 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z):
  1. KSB 700 (Z) „Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego”,
  2. KSB 705 (Z) „Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”,
  3. KSB 706 (Z) „Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”,
  4. KSB 720 (Z) „Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji”,
  5. KSB 260 (Z) „Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór”,
  6. KSB 570 (Z) „Kontynuacja działalności”.
Najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone przez zmienione standardy dotyczące sprawozdawczości to m.in.:

 • zmiana kolejności prezentacji poszczególnych sekcji sprawozdania z badania,
 • opatrzenie wszystkich sekcji sprawozdania z badania podtytułami (nagłówkami) w celu zwiększenia czytelności dokumentu,
 • wprowadzenie do sprawozdania z badania uzupełnień zwiększających przejrzystość lub wyjaśniających zakres pracy i odpowiedzialności biegłego rewidenta,
 • podział sprawozdania z badania na dwa segmenty: pierwszy dedykowany kwestiom badania sprawozdania finansowego i drugi dedykowany innej odpowiedzialności sprawozdawczej ciążącej na biegłym rewidencie. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl