Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:20, 22.07.2024 r.

Jaki adres publikacyjny aktów prawnych należy wskazać w sprawozdaniu z badania?

W sprawozdaniu z badania biegły rewident przywołuje różne akty prawne, m.in. ustawę o biegłych rewidentach oraz ustawę o rachunkowości. Czy w sprawozdaniu z badania biegły rewident wskazuje Dziennik Ustaw, w którym zostały opublikowane te akty prawne według stanu na dzień bilansowy badanego sprawozdania finansowego?

Odpowiedź:
Nie. Sporządzając sprawozdanie z badania biegły rewident powinien powołać się na najnowszy adres publikacyjny aktów prawnych, aktualny na dzień podpisania sprawozdania z badania (zobacz stanowisko Ministerstwa Finansów). (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl