Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:24, 22.07.2024 r.

Czy odmowa wydania opinii i opinia negatywna to to samo?

KSB 705(Z) posługuje się dwoma pojęciami „opinia negatywna” oraz „odmowa wyrażenia opinii”. Czy opinia negatywna jest tożsama z odmową wyrażenia opinii?

Odpowiedź:
Nie. KSB 705 (Z) dotyczy zagadnienia formułowania opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym w szczególnych okolicznościach, tj. gdy opinia biegłego rewidenta nie jest opinią bez zastrzeżeń (następuje modyfikacja opinii). To, w jaki sposób na rodzaj wyrażanej opinii wpływa osąd biegłego rewidenta na temat rodzaju sprawy powodującej modyfikację oraz rozległość jej wpływu lub możliwego wpływu na sprawozdanie finansowe, przedstawia tabela poniżej (KSB 705 (Z) par.A1):

Rodzaj sprawy powodującej modyfikację

Osąd biegłego rewidenta na temat rozległości wpływu lub możliwego wpływu na sprawozdanie finansowe

Istotny, ale nie rozległy

Istotny i rozległy

Sprawozdanie finansowe jest istotnie zniekształcone

Opinia z zastrzeżeniem

Opinia negatywna

Brak możliwości uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania

Opinia z zastrzeżeniem

Odmowa wydania opinii


Analiza powyższej tabeli prowadzi do wniosku, że opinię negatywną biegły rewident wyrazi w zupełnie innych okolicznościach niż te, w których odmówi wydania opinii. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl