Czy biegły rewident ocenia zdolność badanej jednostki do kontynuacji działalności?

Mój kolega, również biegły rewident przekonuje mnie, że jako biegli ponosimy odpowiedzialność za ocenę zdolności do kontynuacji działalności badanej jednostki w trakcie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. Mam jednak wątpliwość, czy faktycznie mamy taki obowiązek?

Odpowiedź:
Nie. Powinniśmy pamiętać o różnicy w odpowiedzialności kierownika jednostki i biegłego rewidenta. Ocena zdolności badanej jednostki do kontynuacji działalności jest obowiązkiem kierownika jednostki. To on, sporządzając sprawozdanie finansowe, ma obowiązek dokonać takiej oceny, aby w rezultacie sporządzić sprawozdanie według odpowiednich zasad. W przypadku stosowania przepisów ustawy o rachunkowości - wg zasad wskazanych w art. 28 – jeżeli jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie lub wg zasad wskazanych w art. 29 - jeżeli istniejące okoliczności wskazują na realne zagrożenie kontynuacji działalności badanej jednostki. Biegły rewident jest odpowiedzialny m.in. za uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących zasadności przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdania finansowego [KSB 570 (Z) par.6]. (18.01.2019)
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl