Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:09, 22.07.2024 r.

Czy biegły rewident ocenia zdolność badanej jednostki do kontynuacji działalności?

Mój kolega, również biegły rewident przekonuje mnie, że jako biegli ponosimy odpowiedzialność za ocenę zdolności do kontynuacji działalności badanej jednostki w trakcie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. Mam jednak wątpliwość, czy faktycznie mamy taki obowiązek?

Odpowiedź:
Nie. Powinniśmy pamiętać o różnicy w odpowiedzialności kierownika jednostki i biegłego rewidenta. Ocena zdolności badanej jednostki do kontynuacji działalności jest obowiązkiem kierownika jednostki. To on, sporządzając sprawozdanie finansowe, ma obowiązek dokonać takiej oceny, aby w rezultacie sporządzić sprawozdanie według odpowiednich zasad. W przypadku stosowania przepisów ustawy o rachunkowości - wg zasad wskazanych w art. 28 – jeżeli jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie lub wg zasad wskazanych w art. 29 - jeżeli istniejące okoliczności wskazują na realne zagrożenie kontynuacji działalności badanej jednostki. Biegły rewident jest odpowiedzialny m.in. za uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących zasadności przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdania finansowego [KSB 570 (Z) par.6]. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl