Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:14, 22.07.2024 r.

Czy elektroniczne sprawozdanie z badania przekazuje się klientowi w postaci wydruku?

Spółka akcyjna dla której wykonuję badanie rocznego sprawozdania finansowego zażyczyła sobie abym wydrukował i przekazał elektroniczne sprawozdanie z badania tylko w postaci papierowej (wydruk). Czy w świetle aktualnych przepisów jest to dopuszczalne?

Odpowiedź:
Nie. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego spółki akcyjnej (jednostka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS) jest sporządzane i przekazywane w postaci elektronicznej. Jest to możliwe na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej (np. e-mailem).
Należy pamiętać o odpowiednim sformułowaniu zapisów w tym zakresie w umowie o badanie sprawozdania finansowego. Rekomendujemy również uzgodnienie z klientem, kto otrzyma dokumenty będące rezultatem pracy biegłego rewidenta w postaci elektronicznej, lub na czyj adres poczty elektronicznej zostaną one przesłane. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl