Czy do sprawozdania z badania załącza się sprawozdanie finansowe?

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wraz z elektronicznym sprawozdaniem z badania należy przekazać klientowi również zbadane sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, o którym biegły rewident wyraził swoją opinię?

Odpowiedź:
Tak. Rekomenduje się przekazywanie klientowi obu wymienionych dokumentów łącznie. Można to zrobić przykładowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej (np. e-mail. Proponujemy rozważenie przekazywania klientowi kompletu dokumentów (sprawozdanie z badania wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności i/lub z płatności – jeśli dotyczy) w postaci spakowanego (zip, z7, etc.) folderu podpisanego przez biegłego rewidenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla jednoznacznej identyfikacji, że dokumenty te stanowią nierozłączny komplet zweryfikowany przez biegłego rewidenta. (07.02.2019 r.)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl