Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:19, 23.05.2024 r.

Czy do sprawozdania z badania załącza się sprawozdanie finansowe?

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wraz z elektronicznym sprawozdaniem z badania należy przekazać klientowi również zbadane sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, o którym biegły rewident wyraził swoją opinię?

Odpowiedź:
Tak. Rekomenduje się przekazywanie klientowi obu wymienionych dokumentów łącznie. Można to zrobić przykładowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej (np. e-mail. Proponujemy rozważenie przekazywania klientowi kompletu dokumentów (sprawozdanie z badania wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności i/lub z płatności – jeśli dotyczy) w postaci spakowanego (zip, z7, etc.) folderu podpisanego przez biegłego rewidenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla jednoznacznej identyfikacji, że dokumenty te stanowią nierozłączny komplet zweryfikowany przez biegłego rewidenta. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl