Czy skan odręcznie podpisanego sprawozdania z badania stanowi formę elektroniczną?

Czy za sprawozdanie z badania w postaci elektronicznej można uznać skan wykonany z wydrukowanego i podpisanego „ręcznie” sprawozdania z badania?

Odpowiedź:
Nie. Wydrukowanie i odręczne podpisanie sprawozdania z badania a następnie zrobienie jego skanu nie może być uznane za postać elektroniczną. Sprawozdanie z badania przygotowane w postaci elektronicznej wymaga złożenia na nim kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez biegłego rewidenta. (07.02.2019 r.)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl