Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:16, 22.07.2024 r.

Czy skan odręcznie podpisanego sprawozdania z badania stanowi formę elektroniczną?

Czy za sprawozdanie z badania w postaci elektronicznej można uznać skan wykonany z wydrukowanego i podpisanego „ręcznie” sprawozdania z badania?

Odpowiedź:
Nie. Wydrukowanie i odręczne podpisanie sprawozdania z badania a następnie zrobienie jego skanu nie może być uznane za postać elektroniczną. Sprawozdanie z badania przygotowane w postaci elektronicznej wymaga złożenia na nim kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez biegłego rewidenta. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl