Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:55, 22.07.2024 r.

Czy można sporządzić papierowe sprawozdanie z badania dla klienta z rejestru KRS?

Czy firma audytorska powinna, dla klienta wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, wydać 2 sprawozdania z badania: sprawozdanie z badania w wersji „papierowej” na papierze firmowym podpisane odręcznie przez kluczowego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z badania w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:
Nie. W aktualnie obowiązujących przepisach oryginałem sprawozdania z badania dla klienta będącego podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS jest dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez biegłego rewidenta. Wydruk takiego dokumentu będzie kopią oryginału. Sporządzenie sprawozdania z badania w wersji „papierowej” z odręcznym podpisem kluczowego biegłego rewidenta nie powinno być wydane klientowi wpisanemu do rejestru przedsiębiorców KRS. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl