Czy można sporządzić papierowe sprawozdanie z badania dla klienta z rejestru KRS?

Czy firma audytorska powinna, dla klienta wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, wydać 2 sprawozdania z badania: sprawozdanie z badania w wersji „papierowej” na papierze firmowym podpisane odręcznie przez kluczowego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z badania w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:
Nie. W aktualnie obowiązujących przepisach oryginałem sprawozdania z badania dla klienta będącego podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS jest dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez biegłego rewidenta. Wydruk takiego dokumentu będzie kopią oryginału. Sporządzenie sprawozdania z badania w wersji „papierowej” z odręcznym podpisem kluczowego biegłego rewidenta nie powinno być wydane klientowi wpisanemu do rejestru przedsiębiorców KRS. (07.02.2019 r.)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl