Kiedy uprawomocnia się wpis do rejestru?

Wpis do rejestru uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie (KNA wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej). KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Podstawa prawna

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl