[NOWE] Czy zapis „ani jednostek przez nią kontrolowanych” zawarty w  art. 5 ust. 1 rozporządzenia dotyczy wszystkich jednostek kontrolowanych (bezpośrednio lub pośrednio) przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla w grupie kapitałowej, do której należy JZP?

Nie. Usługi zabronione, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia, nie mogą być świadczone na rzecz:

  1. badanej JZP,
  2. jednostki dominującej wobec badanej JZP oraz
  3. jednostek kontrolowanych (bezpośrednio lub pośrednio) przez badaną JZP.

Jednostki wymienione w pkt. 2 i 3 powyżej są jednostkami z siedzibą w Unii Europejskiej.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf