Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:31, 16.07.2024 r.

Obszar (artykuł nowej ustawy)
Niezależność i sceptycyzm zawodowy (69, 71-75 - wraz z art. 6 rozporządzenia UE nr 537)

Termin dostosowania
21.06.2017

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Kryteria oceny niezależności dla osób powiązanych zostały bardzo uszczegółowione. Sam zakres usług świadczonych dla badanej nJZP nie uległ znaczącej zmianie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl