Czy podwykonawstwo oznacza automatycznie "powiązanie", o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy?


Z definicji podmiotu powiązanego z firmą audytorską zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy wynika, że może ona objąć swoim zakresem relacje podwykonawstwa zachodzącą pomiędzy dwiema firmami audytorskimi, jednak nie zawsze to nastąpi. Z treści przepisu wynika wprost, że aby uznać podmiot (w tym firmę audytorską) za powiązany z firmą audytorską, musi wystąpić przynajmniej jeden z trzech elementów wymienionych w definicji, czyli wspólne powiązania właścicielskie, system kontroli lub zarządzanie.

Sama relacja podwykonawstwa (niezależnie czy podwykonawca podpisuje sprawozdanie z wykonania czynności rewizji finansowej czy też nie) nie sprawia więc, że podwykonawca stanie się automatycznie podmiotem powiązanym z firmą audytorską powierzającą mu wykonanie np. niektórych czynności badania. Istnienie takiej relacji będzie zależało od postanowień umowy zawartej pomiędzy firmą audytorską a podwykonawcą.

Przypominamy, że powiązania z firmami audytorskimi należy zgłaszać na formularzu aktualizacji danych firmy w rubryce: „Informacja o podmiotach powiązanych z firmą audytorską lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne”.

Formularz aktualizacji danych firmy znajduje się w zakładce „Formularze dla firm”.

Firma audytorska ma obowiązek pisemnego zgłaszania KRBR zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf