Uprawomocnienie uchwał o wpisie

Wpis na listę firm audytorskich uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie. Komisja wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Firmy audytorskie mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i posiadać ważną umowę do dnia skreślenia z listy.

PIBR udostępnia zestawienie, które zawiera daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę firm audytorskich wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Przypominamy, że w razie nieprzestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firma audytorska podlega karze administracyjnej, do których zalicza się m.in. kara pieniężna (pełen katalog kar administracyjnych znajduje się w art. 183 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

Data uchwał
KRBR

Numery uchwał

Nazwa firmy audytorskiej

Data przekazania
do KNA

Data uprawomocnienia się uchwały o wpisie

28/08/2018 r.

2460/45/2018

 

 

2461/45/2018

Accteka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BOGUSŁAWA KRASKA 
 11/09/2018 r. 27/10/2018 r.
25/09/2018 r.

2558/46/2018


2559/46/20182560/46/2018

ACUMEN AUDYT Michał Wierzbięta


Audyt i Doradztwo Aldona Wachowiak-Górniak


Modern Audyt Jakub Osiewicz

9/10/2018 r.  24/11/2018 r.
16/10/2018 r.

2643/47/2018

 


 

2644/47/2018

 

 

 

2645/47/2018

 

2646/47/2018

 

 

2647/47/2018

 

ADVISOR audyt, księgowość, doradztwo Grzegorz Magdziarz biegły rewident

 

AMS AUDYTOR SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka

 

FSG Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółka partnerska

 

SMART AUDYT Witold Zgorzelak
30/10/2018 r. 15/12/2018 r.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf