Uprawomocnienie uchwał o wpisie

Wpis na listę firm audytorskich uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie. Komisja wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Firmy audytorskie mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i posiadać ważną umowę do dnia skreślenia z listy.

PIBR udostępnia zestawienie, które zawiera daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę firm audytorskich wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Przypominamy, że w razie nieprzestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firma audytorska podlega karze administracyjnej, do których zalicza się m.in. kara pieniężna (pełen katalog kar administracyjnych znajduje się w art. 183 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

Data uchwał
KRBR

Numery uchwał

Nazwa firmy audytorskiej

Data przekazania
do KNA

Data uprawomocnienia się uchwały o wpisie

21/11/2017 r. 1533/33/2017


1534/33/2017


1535/33/2017

1536/33/2017


1537/33/2017
Biuro Rachunkowe Barbara Maria Porożyńska


AUDYTOR-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKP Karpiński Rosa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA SŁAWOMIR STACHOWSKI

MAGDALENA KOZŁOWSKA KANCELARIA FK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5/12/2017 r. 20/01/2018 r.
11/12/2018 r.
1744/34/2017


1745/34/2017


1746/34/2017

1747/34/20171748/34/2017


1749/34/2017


1750/34/2017

2Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

AAC AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Auditeria Anna Pieczykolan

BUSINESSPLAN II GRAŻYNA KUBISZ-DORADCA PODATKOWY, BIEGŁY REWIDENT

GGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KANCELARIA RACHUNKOWA MAŁGORZATA BOCHNIA

Usługi-Audytu Mirosława Bolimowska
21/12/2017 r. 5/02/2018 r.

8/01/2018 r.


1873/35/20181874/35/2018

  

1875/35/2018

 

 

1876/35/2018

 

AUDYT Renata Makaruk Biegły Rewident

 

BF Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

EUROTAX PODATKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
18/01/2018 r. 5/03/2018 r.

14/02/2018 r.

2030/37/20182031/37/2018

DEBET AUDYT FINANSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Joanna Siedlecka-Walczak

23/02/2018 r. 10/04/2018 r.

13/03/2018 r.

2100/38/2018

 

2101/38/2018


EP Audyt Elżbieta Pudło

 

PTA Audyt Sp. z o.o.

 
27/03/2018 r. 12/05/2018 r.

10/04/2018 r.

2159/39/2018

BDO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

24/04/2018 r. 9/06/2018 r.

8/05/2018 r.

2218/40/2018

2219/40/2018
Biuro Usług Księgowych Haga Halina Błaszak

Kancelaria Biegłego Rewidenta Halina Płotek 
 22/05/2018 r. 7/07/2018 r. 

5/06/2018 r.

2256/42/2018

 

 

 

 

2257/42/2018

 

 

 

2258/42/2018

CAPITAL AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

 

Dominika Kopanicka ”at once” Doradztwo Finanowe

 

 

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
18/06/2018 r. 3/08/2018 r.

3/07/2018 r.

2315/43/2018

 

 

2316/43/2018

AUDYT VADEMECUM SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

SW Audyt Sztanga, Wieczorek spółka jawna 
17/07/2018 r.  1/09/2018 r.

31/07/2018 r.

2355/44/2018

Kancelaria Biegłego Rewidenta,

Agnieszka Banasik

14/08/2018 r. 29/09/2018 r.

28/09/2018 r.

2460/45/2018

 

 

2461/45/2018

Accteka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BOGUSŁAWA KRASKA 
 11/09/2018 r. 27/10/2018 r.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf