Uprawomocnienie uchwał o wpisie

Wpis na listę firm audytorskich uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie. Komisja wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Firmy audytorskie mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i posiadać ważną umowę do dnia skreślenia z listy.

PIBR udostępnia zestawienie, które zawiera daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę firm audytorskich wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Przypominamy, że w razie nieprzestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firma audytorska podlega karze administracyjnej, do których zalicza się m.in. kara pieniężna (pełen katalog kar administracyjnych znajduje się w art. 183 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

Data uchwał
KRBR

Numery uchwał

Nazwa firmy audytorskiej

Data przekazania
do KNA

Data uprawomocnienia się uchwały o wpisie

4/09/2017 r.
1262/29a/2017

1263/29a/2017


1264/29a/2017

1265/29a/2017


1266/29a/20171267/29a/2017

1268/29a/20171269/29a/20171270/29a/2017


ADVISER AUDIT

GRAŻYNA PITUS Kancelaria Biegłego Rewidenta

Grupa Audyt i Podatki

KANCELARIA AUDYTORSKA NOBILIS

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZAPOTOCZNY I PARTNERZY


KANCELARIA MAGNET

Polscy Biegli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

WMK BIURO AUDYTORSKO RACHUNKOWE WIESŁAWA CIBOROWSKAZESPÓŁ AUDYTU BANKOWEGO

11/09/2017 r. 27/10/2017 r.
26/09/2017 r. 1315/31/2017

1316/31/20171317/31/2017


1318/31/2017


1319/31/2017


1320/31/2017
1321/31/20171322/31/2017


1323/31/2017
AUD” ANETA KSEL-DAMM

AUDYT4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DEWIZA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

JBG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Audytorska LKPF spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KANCELARIA CERTEZZA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością


PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spektrum Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10/10/2017 r. 25/11/2017 r.
24/10/2017 r. 1405/32/2017


1406/32/2017


1407/32/2017


1408/32/2017


1409/32/2017


1410/32/2017


1411/32/2017


1412/32/2017


1413/32/2017
BRaSH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Janusz Białecki Biegły Rewident


EUROTAX PODATKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych „DORADCA” Dorota Drabik

AUDYTOR BOŻENA MÓWIŃSKA


WB AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MJ BAUER AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KLM AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JOANNA ZIĘBA

7/11/2017 r. 23/12/2017 r.
21/11/2017 r. 1533/33/2017


1534/33/20171535/33/2017


1536/33/20171537/33/2017
Biuro Rachunkowe Barbara Maria Porożyńska

AUDYTOR-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKP Karpiński Rosa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA SŁAWOMIR STACHOWSKI

MAGDALENA KOZŁOWSKA KANCELARIA FK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5/12/2017 r. 20/01/2018 r.
11/12/2018 r. 1744/34/2017


1745/34/2017


1746/34/2017

1747/34/20171748/34/2017


1749/34/2017


1750/34/2017

2Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

AAC AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Auditeria Anna Pieczykolan

BUSINESSPLAN II GRAŻYNA KUBISZ-DORADCA PODATKOWY, BIEGŁY REWIDENT

GGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KANCELARIA RACHUNKOWA MAŁGORZATA BOCHNIA

Usługi-Audytu Mirosława Bolimowska
21/12/2017 r. 5/02/2018 r.

8/01/2018 r.


1873/35/20181874/35/2018

  

1875/35/2018

 

 

1876/35/2018

 

AUDYT Renata Makaruk Biegły Rewident

 

BF Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

EUROTAX PODATKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
18/01/2018 r. 5/03/2018 r.
Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf