Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:36, 24.06.2024 r.

Uprawomocnienie uchwał o wpisie

Wpis na listę firm audytorskich uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie. Komisja wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Firmy audytorskie mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i posiadać ważną umowę do dnia skreślenia z listy.

PIBR udostępnia zestawienie, które zawiera daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę firm audytorskich wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Przypominamy, że w razie nieprzestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firma audytorska podlega karze administracyjnej, do których zalicza się m.in. kara pieniężna (pełen katalog kar administracyjnych znajduje się w art. 183 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

Data uchwał
KRBR

Numery uchwał

Nazwa firmy audytorskiej

Data przekazania
do KNA

Data uprawomocnienia się uchwały o wpisie

18/12/2018 r.

2891/49/2018


2892/49/2018


2893/49/2018


2894/49/2018

ETL Łódź SBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Biegłego Rewidenta TOM-FIN Biegły rewident mgr Halina Łajszczak
Kancelaria Finansowo-Podatkowa Beata Dobrowolska-Kusz

Schramma i Wspólnicy Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28/12/2018 r 12/02/2019 r.
15/01/2019 r.

3054/50/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 29/01/2019 r. 16/03/2019 r.
12/02/2019 r.

3217/51/2019


3218/51/20193219/51/20193220/51/2019

Kancelaria Finansowa Małgorzata Mazurkiewicz

Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Tomczewska

GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

AKCEPT AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26/02/2019 r. 13/04/2019 r.
12/03/2019 r.

3357/52/20193358/52/2019


3359/52/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta Biuro Obrachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Biegly.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk
26/03/2019 r. 11/05/2019 r.
16/04/2019 r.

3478/53/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski 30/04/209 r. 15/06/2019 r.

07/05/2019 r.

3543/54/2019 

3544/54/2019

 

3545/54/2019

ADVISER AUDIT SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 

AUDIT CONTROL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Audyt Doradztwo Finanse Mirosław Mitrenga  
21/05/2019 r. 06/07/2019 r.

04/06/2019 r.

3689/55/2019


3690/55/2019

 

3691/55/2019

3714/55/2019

EF2 Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Akcept Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa    

 Teske & Teske Consulting Sp. z o.o. 

Doradztwo Bartosz Zawistowski 
 18/06/2019 r.  03/08/2019 r.

02/07/2019 r.

56/2/2019

 

 

57/2/2019

 

Rawe Doradztwo Rachunkowe spółka cywilna Monika Gargol, Joanna Rother

 

Faber Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 15/07/2019 r.  30/08/2019 r.  
 06/08/2019 r.  

149/3/2019

 

150/3/2019

 

 

151/3/2019

 

 

152/3/2019

 

153/3/2019


Kancelaria Audytorska Beata Sierżant

 

Bilans-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ES Finanse i Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kancelaria Podatkowa ASSET Maciej Baranowicz

 

AMC Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 20/08/2019 r.  05/10/2019 r.  
 27/08/2019 r.  

 280/4/2019

 

281/4/2019


 

282/4/2019


 

283/4/2019


 

284/4/2019


 
285/4/2019286/4/2019287/4/2019291/4/2019
 

TAT Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Extenso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kancelaria Audytorska Janina Świerzbinowicz

 

KI Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

DM Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

TAX BALANCE Kancelaria Biegłego Rewidenta Jacek Biernacki

 

MJ Biuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

BT&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ZWERYFIKUJFIRMĘ.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 10/09/2019 r.  26/10/2019 r.  
24/09/2019 r.

353/5/2019

 

354/5/2019


 

355/5/2019


 

356/5/2019


 

357/5/2019


 

358/5/2019


 

359/5/2019

Numerall Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

GC Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

BIG4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

  1. Tomasiewicz, W. Missala Spółka Partnerska Biegły Rewident I Doradca Podatkowy

 

EMSC Emilia Szkop

 

BBR WĄSIAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

„AWP” Kancelaria Biegłego Rewidenta Andrzej

Przybylski

8/10/2019 r. 23/11/2019 r.
22/10/2019 r.

468/6/2019

 

469/6/2019


 

470/6/2019

 

U-FIN Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

MH Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

BR Audyt Marcin Jagodziński
 4/11/2019 r.  20/12/2019 r.  
 19/11/2019 r.  

565/7/2019

 

566/7/2019
 

Extenso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

DPG TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

2/12/2019 r.

17/01/2019 r.  

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl