Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:49, 14.06.2024 r.

X Doroczna Konferencja Audytingu

W dniach 4-6 listopada 2009 r. w Jachrance k. Warszawy odbyła się X Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem była "Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym". Wydarzenie honorowy patronatem objął wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Konferencję rozpoczął prof. Arnold Schilder, przewodniczący IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych), który wygłosił wykład inauguracyjny poświęcony "Roli rewizji finansowej w utrzymaniu stabilności gospodarczej oraz działaniom IAASB".

W trakcie konferencji odbyły się cztery sesje plenarne, w tym dyskusja panelowa na temat "Rewizja finansowa - wyzwania i oczekiwania", którą poprowadził Andrzej S. Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów. Obrady odbywały się także w dwóch sekcjach tematycznych:

  • Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych
  • Kryzys gospodarczy a procedury badania sprawozdań finansowych

W konferencji wzięło udział ok. 500 uczestników oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Przygotowanych zostało 27 referatów, z czego 17 wygłoszono podczas sesji plenarnych.

Jubileusz Konferencji został uczczony Galą, podczas której wręczono pamiątkowe medale osobom uczestniczącym we wszystkich konferencjach. Jubileuszowa Konferencja była też doskonałą okazją do uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla umacniania pozycji zawodu biegłego rewidenta oraz rozwoju dorocznych konferencji audytingu.

Wiadomości Konferencyjne

Podczas konferencji ukazały się dwa numery gazetki dla uczestników konferencji. Znalazły się w nich streszczenia prezentowanych referatów, informacje o najważniejszych wydarzeniach podczas konferencji, a także rozmowy o wyzwaniach stojących przed biegłymi rewidentami.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl