Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:11, 14.04.2024 r.

Doroczne Konferencje Audytingu

Doroczne Konferencje Audytingu (DKA), organizowane przez KIBR od 2000 r., skupiają przede wszystkim środowisko biegłych rewidentów. Mają charakter naukowy, a jednocześnie praktyczny, poświęcone są sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej. Celem konferencji jest doskonalenie i rozwój zawodowy członków samorządu - biegłych rewidentów oraz ich integracja.

Tematyka DKA jest kształtowana pod wpływem znaczących wydarzeń polityczno-gospodarczych oraz zmian przepisów prawa. Na tematykę znacząco wpłynęły, m.in.:
 • przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wiążący się z tym proces przygotowań,
 • nowelizacje przepisów ustawy o rachunkowości,
 • zmiany przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • kryzys gospodarczy,
 • unijna reforma rynku audytu.
Konferencja tradycyjnie odbywa się jesienią. Obrady toczą się w czterech sesjach plenarnych (1,5 dnia) i jednej dyskusji panelowej. Gromadzą uczestników z kraju i zagranicy. Gośćmi konferencji są m.in. przedstawiciele IFAC, Accountancy Europe (dawniej FEE) oraz organizacji biegłych rewidentów z innych krajów.

XXI Doroczna Konferencja Audytingu odbyła się 8 października 2020 r.


Zapraszamy na zapoznanie sie z relacją z wydarzenia.

XX Doroczna Konferencja Audytingu odbędzie się 25-27 listopada 2019 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance.

Więcej informacji: wkrótce.

XIX Doroczna Konferencja Audytingu odbyła się w dniach 22-24 października 2018 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy.Tematem Konferencji było Firma audytorska – dziś i jutro.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie PIBR

XVIII Doroczna Konferencja Audytingu odbyła się 16-18 października 2017 r. w hotelu Narvil w Serocku.

Zapraszamy na zapoznanie sie z relacją z wydarzenia.

Środowisko biegłych rewidentów jest u progu dużych zmian, w życie wchodzą nowe standardy badania, zmieni się też zakres komunikacji audytora z firmą oraz zasady nadzoru nad profesją. O tym, co dokładnie się zmieni i jak się przygotować rozmawiało blisko 350 uczestników XVII Dorocznej Konferencji Audytingu.

Prezes samorządu zaprezentował uczestnikom konferencji nowe materiały promujące profesje.Prezes samorządu zaprezentował uczestnikom konferencji nowe materiały promujące profesje.

– Kształt standardów i zakres regulacji, a także zachowania rynku uwarunkowane są szeroko rozumianymi czynnikami ryzyka – tak Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uzasadniał wybór tematu przewodniego XVII Dorocznej Konferencji Audytingu: Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej. – Ryzyko jest obecne w każdym obszarze funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstwa, firmy audytorskiej – mówił prezes KRBR. Jak zaznaczał jednak, zmieniające się regulacje i standardy to jego zdaniem odpowiedź na niepewność. – Dlatego nie chciałbym, abyśmy się bali tych standardów. Tylko, abyśmy w sposób racjonalny i umiejętny wczytali się w nie – powiedział Krzysztof Burnos. Temu, jak nowe regulacje czytać, jak przygotować się na zmiany oraz jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wykonywania zawodu rozmawiali w dniach 17-19 października uczestnicy XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Konferencja po raz kolejny stała się też okazją do spotkania środowiska i oznaczenia zasłużonych.

Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów
Projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach został skierowany do prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów, który ma nim zająć się w poniedziałek 24 października br. – mówiła na otwarciu konferencji Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Biegli za moment przejdą na nowe standardy badania

– Czeka nas nowe spojrzenie na badanie – wyjaśniała Barbara Misterska-Dragan w trakcie panelu „Reforma audytu i co dalej” i dodała, że najważniejsza zmiana wynikająca ze standardów, to badanie sprawozdania finansowego oparte na ryzyku. Ale wyzwaniem będzie także obowiązek dokumentowania badania. Biegły rewident będzie musiał udokumentować swoją ścieżkę myślenia i udowodnić skąd wynika konkluzja przyjęta w opinii z badania. Nowe standardy zastosowane będą obowiązkowo do badania sprawozdań finansowych już za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. – jeśli podmiot uprawniony  wykonuje badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Oraz do badania wszystkich sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. – jeśli podmiot uprawniony nie wykonuje badań jednostek zainteresowania publicznego.

Czeka nas nowe spojrzenie na badanie – wyjaśniała Barbara Misterska-Dragan w trakcie panelu „Reforma audytu i co dalej”
i dodała, że najważniejsza zmiana wynikająca ze standardów, to badanie sprawozdania finansowego oparte na ryzyku.

Ryzyko i odpowiedzialność – jak uniknąć sieci zastawionych na biegłego rewidenta

Praca biegłych rewidentów służy wykrywaniu ryzyk w firmach, a jednocześnie każdy biegły rewident w swojej pracy sam narażony jest na wiele zagrożeń –  taka konkluzja zdominowała z kolei dyskusję w ramach panelu „Ryzyko w pracy biegłego rewidenta”. Eksperci uczestniczący w debacie mówili zarówno o konkretnych ryzykach występujących podczas badania sprawozdań finansowych jak i o sposobach zapobiegania tym zagrożeniom. Jednym z uczestników panelu, który prowadzili Ewa Sowińska i Maciej Ostrowski, był Marek Wierzbowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i partner w kancelarii Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, który przedstawił różne aspekty odpowiedzialności biegłych rewidentów za swoje działania – dyscyplinarnej, administracyjnej, kontraktowej, a także karnej. Z kolei Anna Sirocka, partner w EY, zwróciła uwagę na specyficzny typ ryzyka, które może wystąpić w pracy biegłego rewidenta, jakim jest ryzyko utraty niezależności. Jej zdaniem to bardzo istotne zagrożenie z punktu widzenia tej podstawowej usługi, jaką świadczy biegły rewident, czyli badania sprawozdania finansowego.

Panel „Ryzyko w pracy biegłego rewidenta” prowadzili wspólnie Ewa Sowińska i Maciej Ostrowski.
Panel „Ryzyko w pracy biegłego rewidenta” prowadzili wspólnie Ewa Sowińska i Maciej Ostrowski.

Jak chronić dane finansowo-księgowe w erze cyfryzacji?

Problemy związane z ochroną danych finansowo-księgowych będą zdaniem uczestników konferencji w przyszłości nabierały na znaczeniu. Coraz więcej dokumentów tworzonych jest w formie elektronicznej, a liczba przestępstw cyfrowych wzrasta z roku na rok. Jak zatem uchronić dane przedsiębiorstwa? Jakie procedury wdrożyć i kto odpowiada za bezpieczeństwo danych w firmie? W końcu, czy audytorzy mają tu rolę do odegrania? O tym rozmawiali uczestnicy panelu „Bezpieczeństwo danych i formy ich zabezpieczenia”. Zdaniem Mariusza Kality, dyplomowanego informatyka śledczego warto spytać, czy jest w badanej firmie prowadzona polityka bezpieczeństwa, kto jest za nią odpowiedzialny oraz czy polityka bezpieczeństwa jest stosowana, jak jest stosowana i jak jest egzekwowana. Eksperci wskazywali także na zalety audytu informatycznego. Da on wiedzę, o tym jakie są zagrożenia i ryzyka, jaki jest stan zabezpieczenia w firmie, wskaże procedury i zarekomenduje ich stosowanie, wskaże narzędzia możliwe do zastosowanie w organizacji oraz metodologie postępowania w sytuacji zagrożenia.

Ekonomiści: uważajcie na makroekonomię i geopolitykę

Po raz pierwszy formułę konferencji poszerzono o tematy niezwiązane wprost z tematyką audytu, ale mającą istotne znaczenie dla dobrego wypełnia ich misji zawodowej. – Dlaczego o tym rozmawiamy, skoro to nie przekłada się „jeden do jednego” na naszą pracę? – pytała retorycznie prowadząca ten panel „Geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego i ich wpływ na badanie sprawozdań finansowych” prof. Kamela-Sowińska. I odpowiedziała, że odpowiedź jest prosta: bo świat jest globalny, bo świat gospodarczy to globalna wioska, a jej sołtys mieszka w Nowym Jorku. Jak mówiła, biegli rewidenci powinni w swojej pracy to inne spojrzenie na gospodarkę także uwzględniać. Uczestniczący w tym panelu prof. Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego omówił aktualne trendy i prognozy na najbliższe lata dla polskiej i światowej gospodarki. Z kolei prof. Radosław Ignatowski z Uniwersytetu Łódzkiego zastanawiał się, czy w tych warunkach, w obliczu tylu zmiennych i tylu niepewności da się zaprezentować rzetelnie i jasno kondycję finansową firmy.

Uczestnicy konferencji brali udział w sondzie i odpowiadali na pytania o ryzyko w pracy biegłego rewidenta.
Uczestnicy konferencji brali udział w sondzie i odpowiadali na pytania o ryzyko w pracy biegłego rewidenta.

Polityki i procedury – nowe wyzwania przed firmami audytorskimi

Polityka i procedury w zakresie systemu wewnętrznej kontroli jakości, ocena obszarów ryzyka podczas prowadzenia badań oraz nowe zasady traktowania pracowników i podwykonawców – to zasadnicze problemy, jakie były omawiane podczas panelu „Firmy audytorskie w nowej praktyce regulacyjnej”. Jak podkreślała prowadząca ten panel wiceprezes KRBR Barbara Misterska-Dragan, mimo iż nowa ustawa nie została jeszcze uchwalona, to na podstawie projektu już można zorientować się, jak należy przygotowywać się do pracy pod rządami nowych przepisów. – W artykule 44 nowej ustawy ustawodawca wskaże, że każda firma audytorska powinna zaprojektować i wdrożyć swój wewnętrzny standard kontroli jakości. A ten standard powinien uwzględniać wszystkie inne rozwiązania, które złożą się na wymagane przez przyszłą ustawę polityki i procedury – mówiła Barbara Misterska-Dragan. I podkreślała, że muszą to opracować wszyscy, że każda firma audytorska powinna mieć takie regulacje u siebie stworzone, na miarę własnych potrzeb i oczekiwań, bo będzie to przedmiotem kontroli.

Barbara Misterska-Dragan wyjaśniła, od kiedy należy rozpocząć stosowanie międzynarodowych standardów badania.
Barbara Misterska-Dragan wyjaśniła, od kiedy należy rozpocząć stosowanie międzynarodowych standardów badania.

Dyskusja środowiskowa o ustawie, standardach, szkoleniach i promocji

Kształt przygotowywanej ustawy o biegłych rewidentach, przygotowania do stosowania w praktyce Międzynarodowych Standardów Badania, zmiany w polityce edukacyjnej samorządu i rosnąca aktywność KIBR w promowaniu zawodu – takie tematy zdominowały z kolei zorganizowaną podczas DKA Debatę Środowiskową. Jak podkreślał prezes KRBR Krzysztof Burnos, takie dyskusje stają się tradycją tych konferencji. Pierwsza odbyła się w ubiegłym roku i od razu uznana została za dobrą formę dyskusji o bieżących problemach samorządu i zawodu biegłego rewidenta. Dyskusja była też okazją do zaprezentowania uczestnikom konferencji opracowanego na zlecenie KIBR filmu i serii ulotek promujących profesję biegłych rewidentów.

KIBR po raz szósty wręczył medale zasłużonym.
KIBR po raz szósty wręczył medale zasłużonym.

Środowisko spotkało się po raz siedemnasty

Jak co roku konferencja była także okazją do spotkania się środowiska i odznaczenia zasłużonych. Po raz szósty uhonorowano medalami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów osoby zasłużone dla rozwoju rewizji finansowej i rachunkowości. Tradycyjnie już wręczono także nagrodę dla laureata konkursu im. Piotra Rojka oraz KIBR na najlepszą pracę magisterską z zakresu rewizji finansowej. W trakcie uroczystej kolacji wyróżniono też osoby, które uczestniczyły w projekcie „Szkolenie szkolących – podnoszenie kompetencji trenerskich”. W tym roku po raz pierwszy Doroczna Konferencja Audytingu była miejscem wręczenia nominacji osobom powołanym w skład Grupy ds. Wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8. Nominacje wręczyła lider projektu Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń. Uczestnicy konferencji po raz pierwszy mogli także obejrzeć wystawę prac malarskich łódzkich seniorów, wziąć udział w warsztatach ze stosowania oprogramowania do badania oraz uczestniczyć w spotkaniu autorskim z  prof. Dariuszem Filarem.

Konferencja była okazją do wręczenia nominacji osobom powołanym w skład Grupy ds. Wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8.
Konferencja była okazją do wręczenia nominacji osobom powołanym w skład Grupy ds. Wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8.

Zapraszamy do lektury pełnej relacji z konferencji na stronie www.dka.kibr.org.pl i zachęcamy do udziału w XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu!

Logo XVI DKA

XVI DKA pod znakiem przyszłości zawodu

Trzy dni obrad, 17 wykładów gości z kraju i zagranicy, dwie debaty panelowe i organizowana po raz pierwszy dyskusja środowiskowa. Podsumowujemy XVI Doroczną Konferencję Audytingu.

Przez trzy dni 35 ekspertów dyskutowało na XVI Dorocznej Konferencji Audytingu o przyszłości zawodu i kierunkach zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Reforma rynku audytorskiego, przyszłość rewizji finansowej i zmiany w standardach badania to główne tematy prezentowanych referatów. Uczestnicy konferencji wzięli też udział w dwóch debatach panelowych na temat zmian w systemach kontroli i nadzoru nad rewizją finansową oraz wpływu zmian w sprawozdawczości i rewizji na przyszłość zawodu biegłego rewidenta. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia odbyła się też pierwsza dyskusja środowiskowa z udziałem władz KIBR.

Dyskusja o przyszłej ustawie wciąż otwarta

Jeszcze przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF, odczytała uczestnikom konferencji przemówienie nieobecnej wiceminister finansów dr Doroty Podedwornej-Tarnowskiej. Przedstawiła w nim stan prac nad założeniami do projektu zmian w ustawie. Przedstawicielka Ministerstwa ustosunkowała się także do oczekiwań samorządu co do rozwiązań, jakie mają się znaleźć w przyszłej regulacji. Jak zauważyła dr Podedworna-Tarnowska, zakończyły się już pierwsze próby dojścia do nowych rozwiązań. Powstał projekt założeń, odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Zapowiedziała również dalsze uzgodnienia. - Naszym celem jest wypracowanie nowych rozwiązań, wychodzących naprzeciw odmiennym oczekiwaniom różnych zainteresowanych stron - przekazała w liście wiceminister finansów i przypomniała, że wciąż liczy na czynny udział środowiska biegłych rewidentów w tworzeniu nowych regulacji prawnych w obszarze audytu. - Pamiętając, że naszym wspólnym celem jest zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, musimy zdawać sobie sprawę, że pewne zmiany są nieuniknione. Nowe regulacje europejskie wymagają, aby konkurencja na rynku badań opierała się przede wszystkim na wysokiej jakości, a nie na kryterium niskiej ceny. W mojej opinii jest to w pełni zgodne z koniecznością budowania wizerunku biegłego rewidenta, adekwatnego do odpowiedzialności publicznej, jaka na nim spoczywa - stwierdziła na zakończenie wystąpienia dyr. Joanna Dadacz w imieniu wiceminister finansów.

Pierwsza dyskusja środowiskowa dobrze przyjęta

W trakcie pierwszej dyskusji środowiskowej uczestnicy konferencji rozmawiali o przyszłości zawodu, a także o założeniach do ustawy. Krzysztof Burnos, gospodarz wieczornego spotkania podkreślał, że debata jest jedną z nowych form komunikacji środowiskowej, w ramach zmian wprowadzanych w tej dziedzinie przez nowe kierownictwo Krajowej Izby. Jak mówił, wnioski z tej debaty, podobnie jak z innych tego typu, będą przedmiotem dalszych prac Krajowej Rady. - Poruszyliśmy w trakcie spotkania te tematy, które są dla nas wszystkich kluczowe. Na wyróżnienie zasłużyły zwłaszcza trzy obszary. Po pierwsze - obrona statusu zawodu przed nadmiernym przeregulowaniem w odniesieniu do badań. Po drugie przygotowanie biegłych rewidentów do stosowania międzynarodowych standardów. I po trzecie poszerzenie oferty usług - komentował po spotkaniu Krzysztof Burnos.

O pracach Komisji ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta mówiła na spotkaniu jej przewodnicząca Barbara Misterska-Dragan. Wiceprezes KRBR poinformowała, że właśnie trwają prace nad procedurami i trybem przyjmowania nowych międzynarodowych standardów. - Chcemy pomóc w zrozumieniu międzynarodowych standardów badania przez wszystkich biegłych rewidentów, bo w pewnym momencie będą one powszechnie obowiązywać - mówiła przewodnicząca Komisji. Natomiast Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń, uspokajała, że komisja odbyła już szereg spotkań zmierzających do znalezienia najbardziej potrzebnych i właściwych w tej sytuacji tematów szkoleń obligatoryjnych. I zapowiedziała, że część z nich będzie prowadzona już w 2016 roku. - Zależy nam bardzo, żeby bloki tematyczne, które będą proponowane biegłym rewidentom, były urozmaicone i różnorodne co do formy i treści - mówiła. - Będzie dużo warsztatów, dużo ćwiczeń, a do tego teoria i wspieranie wiedzą - dodała. Bo, jak podkreśliła Ewa Sowińska, najważniejszym wyzwaniem będzie w najbliższych dwóch latach solidne przygotowanie biegłych rewidentów do stosowania w praktyce międzynarodowych standardów badania. Wiceprezes KRBR mówiła również, że ważnym elementem rozwoju samorządowego programu szkoleniowego będą zajęcia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu oraz konieczności raportowania w tym obszarze.

Więcej dyskusji panelowych

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać 18 referatów, które w większości podejmowały tematy kierunków zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz tematy związane z przyszłością rynku audytu w Polsce i Europie. - Mówiąc o kierunkach zmian trzeba zastanowić się nad tym, jak zwiększyć i poprawić jakość audytu - mówiła Monika Kaczorek podsumowując pierwszy dzień obrad. - Istotnym wnioskiem z panelu wydaje się to, że polepszenie jakości audytu musi iść w parze z refleksją nad tym, czym jest audyt, jakie są jego cele i zadania - dodała. W podobnym tonie wypowiadał się Petr Kriz, przewodniczący Federacji Europejskich Księgowych, który uspokoił uczestników DKA, że jest przyszłość dla profesji biegłego rewidenta. Ale dodał jednocześnie, że biegli rewidenci muszą być wobec siebie bardziej krytyczni, zadawać pytania na temat swojej pracy, kreować nowe pomysły, być otwarci na zmiany. Jego zdaniem reforma rynku audytorskiego daje szansę rozwoju innych usług przez biegłych rewidentów. Coraz ważniejsza jest wartość niematerialna firmy, a użytkownicy sprawozdań oczekują raportów prezentujących pełnowymiarowy obraz firmy. - Musimy zastanowić się, jak w dzisiejszych czasach te dane raportować, musimy mieć raport, który będzie wpisywał się w oczekiwania dzisiejszego rynku, to na pewno dla nas duże wyzwanie - mówił Petr Kriz.

W trakcie tegorocznej edycji konferencji po raz pierwszy odbyły się też dwie debaty panelowe. Dyskusję panelową drugiego dnia konferencji zdominował temat zmian w systemie nadzoru nad zawodem. Sesję otworzyło wystąpienie Jaretta Deckera z Banku Światowego, który stwierdził, że po przyjęciu unijnej dyrektywy dobry biegły rewident może spodziewać się bardzo wymiernych korzyści z nowych przepisów dotyczących nadzoru nad audytem i rewizją finansową. W dyskusji prowadzonej przez Ewę Sowińską i Macieja Ostrowskiego, członka KRBR, udział wzięli Jacek Hryniuk, Maria Rzepnikowska, Adam Kęsik, Ewa Jakubczyk-Cały i Antoni Kwasiborski. Druga debata odbyła się ostatniego dnia konferencji i dotyczyła przyszłości zawodu. Uczestnicy - wśród nich prezes KRBR, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości, prezes SKwP i przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dyskutowali o "wpływie zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej na przyszłość zawodu biegłego rewidenta". Dyskusję poprowadziła wiceprezes KRBR Barbara Misterska-Dragan.

Zasłużeni dla zawodu odznaczeni

Tradycyjnie już konferencja była okazją do odznaczenia osób, które mają szczególne zasługi dla samorządu. Medale KIBR otrzymali w tym roku Zbigniew Czupryniak, Stanisława Gudebska, Adam Kęsik, Janina Miler, Andrzej Nowaczewski, Irena Płocka-Janiszewska, Ewa Walińska (medal odebrał Radosław Ignatowski) oraz Joanna Wielgórska-Leszczyńska.

W tym roku po raz pierwszy odbyło się oficjalne ogłoszenie laureatów konkursu zorganizowanego przez KIBR i Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka. W konkursie na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej zwyciężyła Joanna Kupczak, absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Nagrodzona została za pracę pt. "Badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych". Drugą nagrodę otrzymała Kinga Mróz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę na temat metod i procedur badania sprawozdań finansowych w teorii i praktyce, a trzecią Justyna Filipiuk reprezentująca Katolicki Uniwersytet Lubelski, która podjęła temat rewizji sprawozdań finansowych jako sposobu poprawy bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi.

Dwa numery gazety i relacja na żywo

Jak co roku uczestnicy konferencji otrzymali dwa numery "Wiadomości konferencyjnych". W tym roku po raz pierwszy przebieg konferencji był relacjonowany na bieżąco na stronie internetowej samorządu. W trakcie trzech dni XVI Dorocznej Konferencji Audytingu strona była odwiedzana blisko 3,5 tys. razy. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

W trakcie trzech dni uczestnicy konferencji dyskutowali w Jachrance k. Warszawy o najbardziej aktualnych problemach dotyczących profesji i środowiska. Wykłady dotyczyły zarówno tematu głównego tegorocznej konferencji, a więc międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Ale nie milkły także dyskusje o unijnej reformie rynku audytu oraz wyzwaniach związanych z jej implementacją na poziomie poszczególnych krajów.

XV Doroczna Konferencja Audytingu
 
Uczestnicy sesji plenarnych przedstawili najnowsze zmiany w zakresie stanowienia międzynarodowych standardów, omówili wpływ MSRF na jakość usług rewizji finansowej oraz drogę do przyjęcia międzynarodowych standardów jako krajowych przepisów prawnych. Zdaniem Józefa Króla, prezesa KRBR, polscy biegli rewidenci są przygotowani do stosowania nowych standardów. - Najdalej za miesiąc Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmie decyzję o uznaniu MSRF za obowiązujące w Polsce – powiedział szef samorządu. W swoim przemówieniu otwierającym konferencję, nadzieję na jak najszybsze przyjęcie międzynarodowych standardów wyraziła też Dorota Podedworna-Tarnowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego. - Nie czekajmy aż Komisja Europejska przyjmie Międzynarodowe Standardy Badania na poziomie Unii Europejskiej. Aktywność w tym zakresie na poziomie krajowym jest tym bardziej uzasadniona, że obecnie, w okresie wdrażania unijnej reformy dotyczącej zasad audytu, przyjęcie Międzynarodowych Standardów Badania dla całej Unii zapewne nie będzie priorytetem – mówiła wiceminister.

XV DKA

Temu drugiemu aspektowi była poświęcona znaczna część tegorocznej konferencji. Prezentacje zaproszonych gości podejmowały tematykę unijnej reformy rynku audytu oraz wyzwań związanych z ich implementacją na poziomie poszczególnych krajów. Zagadnienia zostały szczegółowo omówione zarówno z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, jak i krajów członkowskich. - Wiele zagadnień w prawie unijnym uregulowano w sposób elastyczny, czego wyrazem są rozwiązania opcjonalne, wymagające dokonania wyboru przez kraje członkowskie określonego modelu implementacji - mówiła w podsumowaniu konferencji Danuta Krzywda, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego DKA. Problem transpozycji dyrektywy i rozporządzenia do polskiego prawa przedstawiła szczegółowo Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Zapowiedziała tym samym, że planowana data publikacji polskich przepisów to koniec pierwszego kwartału 2016 roku.

Osoby wyróżnione za udział we wszystkich dotychczasowych konferencjach audytingu (fot. Marek Fijalkowski)
Osoby wyróżnione za udział we wszystkich dotychczasowych konferencjach audytingu (fot. Marek Fijalkowski)


Oprócz części merytorycznej, w trakcie konferencji tradycyjnie odbyła się uroczysta gala. Jubileuszowy charakter wydarzenia stał się okazją do odznaczenia osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla samorządu. 15-ta konferencja była czasem podsumowań i wyróżnienia tych, którzy byli i wciąż są zaangażowani w tworzenie tradycji Dorocznych Konferencji Audytingu. Po oficjalnej części gali, goście Konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji oraz wysłuchali koncertu Zbigniewa Wodeckiego.

Konferencji tradycyjnie towarzyszyło wydanie dwóch numerów Wiadomości Konferencyjnych. Zapraszamy do lektury.

Sponsorzy konferencji

 • CaseWare Poland - sponsor główny
 • DATEV
 • ODDK
 • Gras Savoye
 • Warta
 • Vector - dom brokerski
 • Rachunkowość

W dniach 16-18 października 2013 r. w Jachrance pod Warszawą odbyła się XIV Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem tegorocznej edycji były "Usługi biegłego rewidenta w warunkach kryzysu finansowego".

Logo XIV DKA

Podczas pięciu sesji plenarnych uczestnicy wydarzenia wysłuchali referatów na temat usług biegłego rewidenta w kontekście międzynarodowym, aktualnych problemów wykonywania rewizji finansowej czy wpływu spowolnienia gospodarczego na rynek audytu oraz metodologię pracy biegłego rewidenta. Ostatniego dnia konferencji zaproszeni eksperci wzięli udział w dyskusji panelowej, w trakcie której zastanawiali się, czy usługi biegłego rewidenta są obecnie w fazie rozwoju czy stagnacji.

W konferencji wzięło udział ok. 250 uczestników, w tym zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Wygłoszonych zostało 21 referatów, w tym 8 wystąpień gości zagranicznych oraz 1 wystąpienie sponsorskie.

Tradycyjnie Konferencji Audytingu towarzyszyło wydanie dwóch numerów "Wiadomości konferencyjnych". Podsumowanie minionego roku, kondycja zawodu oraz przyszłość rynku audytu w Polsce to główne tematy pierwszego numeru gazety, w którym wypowiedzieli się m.in. Józef Król - prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, dr Dorota Podedworna-Tarnowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego oraz członkowie KRBR. O kończącej się kadencji Komisji Egzaminacyjnej i poziomie wiedzy kandydatów mówiła prof. Gertruda Świderska - przewodnicząca KE, a o planowanych działaniach Centrum Edukacji KIBR opowiedziała dr Danuta Krzywda - wiceprezes KRBR.

Drugi numer to podsumowanie tegorocznych obrad, wnioski pokonferencyjne oraz rozmowy z ekspertami - o najnowszych propozycjach zmian regulacji unijnych i ich możliwych konsekwencjach opowiedział Sławomir Mirkowski, członek Komisji Nadzoru Audytowego.

Sponsorzy konferencji

 • CaseWare Poland - sponsor główny
 • DATEV
 • INFOR
 • ODDK
 • Gras Savoye
 • Warta
 • Vector - dom brokerski
 • Rachunkowość
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • Wolters Kluwer Polska

W dniach 24-26 października 2012 r. w Jachrance k. Warszawy odbyła się XIII Doroczna Konferencja Audytingu, tym razem pod hasłem "Stan i perspektywy rewizji finansowej".

W trakcie konferencji odbyło się pięć sesji plenarnych, w tym dyskusja panelowa pt. Dokąd zmierza rewizja finansowa. W konferencji wzięło udział ok. 300 uczestników oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Przygotowanych zostało 25 referatów, z czego 12 wygłoszonych przez gości zagranicznych.

Podczas konferencji ukazały się dwa numery "Wiadomości Konferencyjnych". W pierwszym numerze o kondycji i przyszłości zawodu mówili m. in. Józef Król, prezes KRBR, Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów oraz członkowie KRBR. W numerze mowa także o tym, jak samorząd wywiązuje się z narzuconego przed trzema laty obowiązku nadzoru.

Drugi numer to jak zwykle wypowiedzi zaproszonych gości, podsumowanie wygłoszonych referatów oraz pokonferencyjne wnioski przedstawione przez Danutę Krzywdę, wiceprezes KRBR. W gazecie zamieszczono także krótką relację z Gali Jubileuszowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, która odbyła się w przeddzień konferencji.

W dniach 26-28 października 2011 r. w Jachrance k. Warszawy odbyła się XII Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem był "Wpływ Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej na praktykę rewizji finansowej w Polsce".

W trakcie konferencji odbyło się sześć sesji plenarnych, w tym dyskusja panelowa na temat "Szanse i zagrożenia związane z przejściem z KSRF na MSRF". W konferencji wzięło udział ok. 320 uczestników oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Przygotowanych zostało 27 referatów, z czego 13 wygłoszonych przez gości zagranicznych.

Wiadomości Konferencyjne

Podczas Konferencji ukazały się dwa numery gazetki dla uczestników konferencji. W pierwszym znajdą Państwo obszerny wywiad z prezesem Józefem Królem, a także wypowiedzi członków KRBR - zarówno na temat tegorocznej konferencji, jak i planów związanych z nową kadencją w samorządzie. Drugi numer "Wiadomości" to przede wszystkim podsumowanie wykładów zaproszonych gości, pierwsze komentarze uczestników oraz pokonferencyjne wnioski przedstawione przez Danutę Krzywdę, wiceprezes KRBR.

W dniach 3-5 listopada 2010 r. w Jachrance k. Warszawy odbyła się XI Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem była "Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego".

W trakcie konferencji odbyło się sześć sesji plenarnych, w tym dyskusja panelowa na temat "Przedmiotowo-podmiotowych aspektów nadzoru publicznego i samorządowego". W konferencji wzięło udział ok. 450 uczestników oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Przygotowanych zostało 28 referatów, z czego 10 wygłoszonych przez gości zagranicznych.

Wiadomości Konferencyjne

Podczas konferencji ukazały się dwa numery gazetki dla uczestników konferencji. Znalazły się w nich streszczenia prezentowanych referatów, informacje o najważniejszych wydarzeniach podczas konferencji, a także rozmowy o wyzwaniach stojących przed biegłymi rewidentami.

W dniach 4-6 listopada 2009 r. w Jachrance k. Warszawy odbyła się X Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem była "Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym". Wydarzenie honorowy patronatem objął wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Konferencję rozpoczął prof. Arnold Schilder, przewodniczący IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych), który wygłosił wykład inauguracyjny poświęcony "Roli rewizji finansowej w utrzymaniu stabilności gospodarczej oraz działaniom IAASB".

W trakcie konferencji odbyły się cztery sesje plenarne, w tym dyskusja panelowa na temat "Rewizja finansowa - wyzwania i oczekiwania", którą poprowadził Andrzej S. Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów. Obrady odbywały się także w dwóch sekcjach tematycznych:

 • Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych
 • Kryzys gospodarczy a procedury badania sprawozdań finansowych

W konferencji wzięło udział ok. 500 uczestników oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Przygotowanych zostało 27 referatów, z czego 17 wygłoszono podczas sesji plenarnych.

Jubileusz Konferencji został uczczony Galą, podczas której wręczono pamiątkowe medale osobom uczestniczącym we wszystkich konferencjach. Jubileuszowa Konferencja była też doskonałą okazją do uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla umacniania pozycji zawodu biegłego rewidenta oraz rozwoju dorocznych konferencji audytingu.

Wiadomości Konferencyjne

Podczas konferencji ukazały się dwa numery gazetki dla uczestników konferencji. Znalazły się w nich streszczenia prezentowanych referatów, informacje o najważniejszych wydarzeniach podczas konferencji, a także rozmowy o wyzwaniach stojących przed biegłymi rewidentami.

W dniach 19-21 listopada 2008 r. w Jachrance k. Warszawy odbyła się IX Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem była "Standaryzacja usług biegłego rewidenta".

W trakcie konferencji odbyły się cztery sesje plenarne, w tym dyskusja panelowa na temat "Samorząd w świetle zmian ustawowych". Obrady odbywały się także w czterech sekcjach tematycznych:

 • Przyszłość zawodu biegłego rewidenta - oczekiwania, wymagania i wyzwania.
 • Wpływ środowiska regulacyjnego na zawód biegłego rewidenta.
 • Usługi biegłego rewidenta świadczone na podstawie Kodeksu spółek handlowych.
 • Procesy audytu środków unijnych.

W konferencji wzięło udział ok. 400 uczestników oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Przygotowanych zostało 30 referatów, z czego 14 wygłoszono podczas sesji plenarnych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl