XIV Doroczna Konferencja Audytingu

W dniach 16-18 października 2013 r. w Jachrance pod Warszawą odbyła się XIV Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem tegorocznej edycji były "Usługi biegłego rewidenta w warunkach kryzysu finansowego".

Logo XIV DKA

Podczas pięciu sesji plenarnych uczestnicy wydarzenia wysłuchali referatów na temat usług biegłego rewidenta w kontekście międzynarodowym, aktualnych problemów wykonywania rewizji finansowej czy wpływu spowolnienia gospodarczego na rynek audytu oraz metodologię pracy biegłego rewidenta. Ostatniego dnia konferencji zaproszeni eksperci wzięli udział w dyskusji panelowej, w trakcie której zastanawiali się, czy usługi biegłego rewidenta są obecnie w fazie rozwoju czy stagnacji.

W konferencji wzięło udział ok. 250 uczestników, w tym zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Wygłoszonych zostało 21 referatów, w tym 8 wystąpień gości zagranicznych oraz 1 wystąpienie sponsorskie.

Tradycyjnie Konferencji Audytingu towarzyszyło wydanie dwóch numerów "Wiadomości konferencyjnych". Podsumowanie minionego roku, kondycja zawodu oraz przyszłość rynku audytu w Polsce to główne tematy pierwszego numeru gazety, w którym wypowiedzieli się m.in. Józef Król - prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, dr Dorota Podedworna-Tarnowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego oraz członkowie KRBR. O kończącej się kadencji Komisji Egzaminacyjnej i poziomie wiedzy kandydatów mówiła prof. Gertruda Świderska - przewodnicząca KE, a o planowanych działaniach Centrum Edukacji KIBR opowiedziała dr Danuta Krzywda - wiceprezes KRBR.

Drugi numer to podsumowanie tegorocznych obrad, wnioski pokonferencyjne oraz rozmowy z ekspertami - o najnowszych propozycjach zmian regulacji unijnych i ich możliwych konsekwencjach opowiedział Sławomir Mirkowski, członek Komisji Nadzoru Audytowego.

Sponsorzy konferencji

  • CaseWare Poland - sponsor główny
  • DATEV
  • INFOR
  • ODDK
  • Gras Savoye
  • Warta
  • Vector - dom brokerski
  • Rachunkowość
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  • Wolters Kluwer Polska

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf