Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:04, 22.07.2024 r.

XV Doroczna Konferencja Audytingu

W trakcie trzech dni uczestnicy konferencji dyskutowali w Jachrance k. Warszawy o najbardziej aktualnych problemach dotyczących profesji i środowiska. Wykłady dotyczyły zarówno tematu głównego tegorocznej konferencji, a więc międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Ale nie milkły także dyskusje o unijnej reformie rynku audytu oraz wyzwaniach związanych z jej implementacją na poziomie poszczególnych krajów.

XV Doroczna Konferencja Audytingu
 
Uczestnicy sesji plenarnych przedstawili najnowsze zmiany w zakresie stanowienia międzynarodowych standardów, omówili wpływ MSRF na jakość usług rewizji finansowej oraz drogę do przyjęcia międzynarodowych standardów jako krajowych przepisów prawnych. Zdaniem Józefa Króla, prezesa KRBR, polscy biegli rewidenci są przygotowani do stosowania nowych standardów. - Najdalej za miesiąc Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmie decyzję o uznaniu MSRF za obowiązujące w Polsce – powiedział szef samorządu. W swoim przemówieniu otwierającym konferencję, nadzieję na jak najszybsze przyjęcie międzynarodowych standardów wyraziła też Dorota Podedworna-Tarnowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego. - Nie czekajmy aż Komisja Europejska przyjmie Międzynarodowe Standardy Badania na poziomie Unii Europejskiej. Aktywność w tym zakresie na poziomie krajowym jest tym bardziej uzasadniona, że obecnie, w okresie wdrażania unijnej reformy dotyczącej zasad audytu, przyjęcie Międzynarodowych Standardów Badania dla całej Unii zapewne nie będzie priorytetem – mówiła wiceminister.

XV DKA

Temu drugiemu aspektowi była poświęcona znaczna część tegorocznej konferencji. Prezentacje zaproszonych gości podejmowały tematykę unijnej reformy rynku audytu oraz wyzwań związanych z ich implementacją na poziomie poszczególnych krajów. Zagadnienia zostały szczegółowo omówione zarówno z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, jak i krajów członkowskich. - Wiele zagadnień w prawie unijnym uregulowano w sposób elastyczny, czego wyrazem są rozwiązania opcjonalne, wymagające dokonania wyboru przez kraje członkowskie określonego modelu implementacji - mówiła w podsumowaniu konferencji Danuta Krzywda, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego DKA. Problem transpozycji dyrektywy i rozporządzenia do polskiego prawa przedstawiła szczegółowo Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Zapowiedziała tym samym, że planowana data publikacji polskich przepisów to koniec pierwszego kwartału 2016 roku.

Osoby wyróżnione za udział we wszystkich dotychczasowych konferencjach audytingu (fot. Marek Fijalkowski)
Osoby wyróżnione za udział we wszystkich dotychczasowych konferencjach audytingu (fot. Marek Fijalkowski)


Oprócz części merytorycznej, w trakcie konferencji tradycyjnie odbyła się uroczysta gala. Jubileuszowy charakter wydarzenia stał się okazją do odznaczenia osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla samorządu. 15-ta konferencja była czasem podsumowań i wyróżnienia tych, którzy byli i wciąż są zaangażowani w tworzenie tradycji Dorocznych Konferencji Audytingu. Po oficjalnej części gali, goście Konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji oraz wysłuchali koncertu Zbigniewa Wodeckiego.

Konferencji tradycyjnie towarzyszyło wydanie dwóch numerów Wiadomości Konferencyjnych. Zapraszamy do lektury.

Sponsorzy konferencji

  • CaseWare Poland - sponsor główny
  • DATEV
  • ODDK
  • Gras Savoye
  • Warta
  • Vector - dom brokerski
  • Rachunkowość

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl