Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:27, 16.07.2024 r.

XVI Doroczna Konferencja Audytingu

Logo XVI DKA

XVI DKA pod znakiem przyszłości zawodu

Trzy dni obrad, 17 wykładów gości z kraju i zagranicy, dwie debaty panelowe i organizowana po raz pierwszy dyskusja środowiskowa. Podsumowujemy XVI Doroczną Konferencję Audytingu.

Przez trzy dni 35 ekspertów dyskutowało na XVI Dorocznej Konferencji Audytingu o przyszłości zawodu i kierunkach zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Reforma rynku audytorskiego, przyszłość rewizji finansowej i zmiany w standardach badania to główne tematy prezentowanych referatów. Uczestnicy konferencji wzięli też udział w dwóch debatach panelowych na temat zmian w systemach kontroli i nadzoru nad rewizją finansową oraz wpływu zmian w sprawozdawczości i rewizji na przyszłość zawodu biegłego rewidenta. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia odbyła się też pierwsza dyskusja środowiskowa z udziałem władz KIBR.

Dyskusja o przyszłej ustawie wciąż otwarta

Jeszcze przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF, odczytała uczestnikom konferencji przemówienie nieobecnej wiceminister finansów dr Doroty Podedwornej-Tarnowskiej. Przedstawiła w nim stan prac nad założeniami do projektu zmian w ustawie. Przedstawicielka Ministerstwa ustosunkowała się także do oczekiwań samorządu co do rozwiązań, jakie mają się znaleźć w przyszłej regulacji. Jak zauważyła dr Podedworna-Tarnowska, zakończyły się już pierwsze próby dojścia do nowych rozwiązań. Powstał projekt założeń, odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Zapowiedziała również dalsze uzgodnienia. - Naszym celem jest wypracowanie nowych rozwiązań, wychodzących naprzeciw odmiennym oczekiwaniom różnych zainteresowanych stron - przekazała w liście wiceminister finansów i przypomniała, że wciąż liczy na czynny udział środowiska biegłych rewidentów w tworzeniu nowych regulacji prawnych w obszarze audytu. - Pamiętając, że naszym wspólnym celem jest zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, musimy zdawać sobie sprawę, że pewne zmiany są nieuniknione. Nowe regulacje europejskie wymagają, aby konkurencja na rynku badań opierała się przede wszystkim na wysokiej jakości, a nie na kryterium niskiej ceny. W mojej opinii jest to w pełni zgodne z koniecznością budowania wizerunku biegłego rewidenta, adekwatnego do odpowiedzialności publicznej, jaka na nim spoczywa - stwierdziła na zakończenie wystąpienia dyr. Joanna Dadacz w imieniu wiceminister finansów.

Pierwsza dyskusja środowiskowa dobrze przyjęta

W trakcie pierwszej dyskusji środowiskowej uczestnicy konferencji rozmawiali o przyszłości zawodu, a także o założeniach do ustawy. Krzysztof Burnos, gospodarz wieczornego spotkania podkreślał, że debata jest jedną z nowych form komunikacji środowiskowej, w ramach zmian wprowadzanych w tej dziedzinie przez nowe kierownictwo Krajowej Izby. Jak mówił, wnioski z tej debaty, podobnie jak z innych tego typu, będą przedmiotem dalszych prac Krajowej Rady. - Poruszyliśmy w trakcie spotkania te tematy, które są dla nas wszystkich kluczowe. Na wyróżnienie zasłużyły zwłaszcza trzy obszary. Po pierwsze - obrona statusu zawodu przed nadmiernym przeregulowaniem w odniesieniu do badań. Po drugie przygotowanie biegłych rewidentów do stosowania międzynarodowych standardów. I po trzecie poszerzenie oferty usług - komentował po spotkaniu Krzysztof Burnos.

O pracach Komisji ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta mówiła na spotkaniu jej przewodnicząca Barbara Misterska-Dragan. Wiceprezes KRBR poinformowała, że właśnie trwają prace nad procedurami i trybem przyjmowania nowych międzynarodowych standardów. - Chcemy pomóc w zrozumieniu międzynarodowych standardów badania przez wszystkich biegłych rewidentów, bo w pewnym momencie będą one powszechnie obowiązywać - mówiła przewodnicząca Komisji. Natomiast Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń, uspokajała, że komisja odbyła już szereg spotkań zmierzających do znalezienia najbardziej potrzebnych i właściwych w tej sytuacji tematów szkoleń obligatoryjnych. I zapowiedziała, że część z nich będzie prowadzona już w 2016 roku. - Zależy nam bardzo, żeby bloki tematyczne, które będą proponowane biegłym rewidentom, były urozmaicone i różnorodne co do formy i treści - mówiła. - Będzie dużo warsztatów, dużo ćwiczeń, a do tego teoria i wspieranie wiedzą - dodała. Bo, jak podkreśliła Ewa Sowińska, najważniejszym wyzwaniem będzie w najbliższych dwóch latach solidne przygotowanie biegłych rewidentów do stosowania w praktyce międzynarodowych standardów badania. Wiceprezes KRBR mówiła również, że ważnym elementem rozwoju samorządowego programu szkoleniowego będą zajęcia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu oraz konieczności raportowania w tym obszarze.

Więcej dyskusji panelowych

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać 18 referatów, które w większości podejmowały tematy kierunków zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz tematy związane z przyszłością rynku audytu w Polsce i Europie. - Mówiąc o kierunkach zmian trzeba zastanowić się nad tym, jak zwiększyć i poprawić jakość audytu - mówiła Monika Kaczorek podsumowując pierwszy dzień obrad. - Istotnym wnioskiem z panelu wydaje się to, że polepszenie jakości audytu musi iść w parze z refleksją nad tym, czym jest audyt, jakie są jego cele i zadania - dodała. W podobnym tonie wypowiadał się Petr Kriz, przewodniczący Federacji Europejskich Księgowych, który uspokoił uczestników DKA, że jest przyszłość dla profesji biegłego rewidenta. Ale dodał jednocześnie, że biegli rewidenci muszą być wobec siebie bardziej krytyczni, zadawać pytania na temat swojej pracy, kreować nowe pomysły, być otwarci na zmiany. Jego zdaniem reforma rynku audytorskiego daje szansę rozwoju innych usług przez biegłych rewidentów. Coraz ważniejsza jest wartość niematerialna firmy, a użytkownicy sprawozdań oczekują raportów prezentujących pełnowymiarowy obraz firmy. - Musimy zastanowić się, jak w dzisiejszych czasach te dane raportować, musimy mieć raport, który będzie wpisywał się w oczekiwania dzisiejszego rynku, to na pewno dla nas duże wyzwanie - mówił Petr Kriz.

W trakcie tegorocznej edycji konferencji po raz pierwszy odbyły się też dwie debaty panelowe. Dyskusję panelową drugiego dnia konferencji zdominował temat zmian w systemie nadzoru nad zawodem. Sesję otworzyło wystąpienie Jaretta Deckera z Banku Światowego, który stwierdził, że po przyjęciu unijnej dyrektywy dobry biegły rewident może spodziewać się bardzo wymiernych korzyści z nowych przepisów dotyczących nadzoru nad audytem i rewizją finansową. W dyskusji prowadzonej przez Ewę Sowińską i Macieja Ostrowskiego, członka KRBR, udział wzięli Jacek Hryniuk, Maria Rzepnikowska, Adam Kęsik, Ewa Jakubczyk-Cały i Antoni Kwasiborski. Druga debata odbyła się ostatniego dnia konferencji i dotyczyła przyszłości zawodu. Uczestnicy - wśród nich prezes KRBR, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości, prezes SKwP i przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dyskutowali o "wpływie zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej na przyszłość zawodu biegłego rewidenta". Dyskusję poprowadziła wiceprezes KRBR Barbara Misterska-Dragan.

Zasłużeni dla zawodu odznaczeni

Tradycyjnie już konferencja była okazją do odznaczenia osób, które mają szczególne zasługi dla samorządu. Medale KIBR otrzymali w tym roku Zbigniew Czupryniak, Stanisława Gudebska, Adam Kęsik, Janina Miler, Andrzej Nowaczewski, Irena Płocka-Janiszewska, Ewa Walińska (medal odebrał Radosław Ignatowski) oraz Joanna Wielgórska-Leszczyńska.

W tym roku po raz pierwszy odbyło się oficjalne ogłoszenie laureatów konkursu zorganizowanego przez KIBR i Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka. W konkursie na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej zwyciężyła Joanna Kupczak, absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Nagrodzona została za pracę pt. "Badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych". Drugą nagrodę otrzymała Kinga Mróz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę na temat metod i procedur badania sprawozdań finansowych w teorii i praktyce, a trzecią Justyna Filipiuk reprezentująca Katolicki Uniwersytet Lubelski, która podjęła temat rewizji sprawozdań finansowych jako sposobu poprawy bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi.

Dwa numery gazety i relacja na żywo

Jak co roku uczestnicy konferencji otrzymali dwa numery "Wiadomości konferencyjnych". W tym roku po raz pierwszy przebieg konferencji był relacjonowany na bieżąco na stronie internetowej samorządu. W trakcie trzech dni XVI Dorocznej Konferencji Audytingu strona była odwiedzana blisko 3,5 tys. razy. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl