Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:31, 19.04.2021 r.

Badanie ustawowe pod rządami RODO

Nowa, uwzględniająca przepisy RODO wersja przykładowej umowy o przeprowadzenie badania jest już dostępna na stronie PIBR.

13 czerwca 2018

W sierpniu 2017 r. KRBR przyjęła komunikat w sprawie przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), przykładowa umowa wymagała dostosowania do nowych przepisów prawa.

Aktualny komunikat zawiera trzy załączniki:

  • przykładową umowę o badanie, która może mieć zastosowanie do umów zawieranych w przyszłości, uwzględniającą w swojej treści zapisy dotyczące wynikających z przepisów RODO praw i obowiązków stron umowy,
  • przykładową umowę powierzenia, która może mieć zastosowanie do umów o badanie, które są w trakcie realizacji,
  • wytyczne do przykładowej umowy o badanie oraz przykładowej umowy powierzenia w zakresie postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W przypadku umów o badanie sprawozdania finansowego, które zostały już zakończone, nie ma konieczności zawierania dodatkowych umów powierzenia danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu oraz załącznikami, które dostępne są na stronie PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl