Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:10, 17.04.2021 r.

MF: subfundusze nie są jednostkami zainteresowania publicznego

Ministerstwo Finansów nie zalicza subfunduszy do JZP, ale ich badania ustawowe i przeglądy to usługi świadczone na rzecz JZP.

14 czerwca 2018

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów wyjaśnił, że utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi subfundusze nie są jednostkami zainteresowania publicznego w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o biegłych rewidentach.

Niemniej jednak zdaniem Departamentu badania ustawowe oraz przeglądy sprawozdań finansowych subfunduszy powinny być kwalifikowane jako usługi świadczone na rzecz jednostek zainteresowania publicznego i raportowane przez firmy audytorskie w sprawozdaniu z przejrzystości oraz w sprawozdaniu, o którym jest mowa w art. 51 ustawy o biegłych rewidentach. Analogicznie, przychody uzyskane z tytułu świadczenia tych usług powinny być uwzględniane w podstawie naliczenia opłaty z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.

Z uzasadnieniem stanowiska Departamentu Rachunkowości i Rewizji można zapoznać się tutaj

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl