MF: subfundusze nie są jednostkami zainteresowania publicznego

Ministerstwo Finansów nie zalicza subfunduszy do JZP, ale ich badania ustawowe i przeglądy to usługi świadczone na rzecz JZP.

14 czerwca 2018

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów wyjaśnił, że utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi subfundusze nie są jednostkami zainteresowania publicznego w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o biegłych rewidentach.

Niemniej jednak zdaniem Departamentu badania ustawowe oraz przeglądy sprawozdań finansowych subfunduszy powinny być kwalifikowane jako usługi świadczone na rzecz jednostek zainteresowania publicznego i raportowane przez firmy audytorskie w sprawozdaniu z przejrzystości oraz w sprawozdaniu, o którym jest mowa w art. 51 ustawy o biegłych rewidentach. Analogicznie, przychody uzyskane z tytułu świadczenia tych usług powinny być uwzględniane w podstawie naliczenia opłaty z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.

Z uzasadnieniem stanowiska Departamentu Rachunkowości i Rewizji można zapoznać się tutaj

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl