Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:29, 30.07.2021 r.

Opracowywanie procedur RODO a wymogi niezależności

PIBR prezentuje opinię prawną dotyczącą możliwości opracowywania przez firmy audytorskie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z ochroną danych osobowych.

25 czerwca 2018

Jedna z firm audytorskich zwróciła się do PIBR z pytaniem, czy może świadczyć dla swoich klientów usługi opracowywania procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z ochroną danych osobowych. PIBR zamówił zatem w tej sprawie ekspertyzę w zewnętrznej kancelarii prawnej.

Clou wydanej opinii zawiera się w stwierdzeniu, że firmy audytorskie mają uprawnienia do świadczenia tego rodzaju doradztwa. Należy ono bowiem do „usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu (…) organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw”. Kluczowym zastrzeżeniem jest tu jednak zachowanie wymogów niezależności, wynikających z Kodeksu etyki IFAC i innych, odpowiednich standardów zawodowych. Przypadkiem wymagającym zachowania szczególnej ostrożności jest świadczenie takich usług na rzecz klientów badania.

Pełny tekst opinii dostępny jest na stronie PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl