Opracowywanie procedur RODO a wymogi niezależności

PIBR prezentuje opinię prawną dotyczącą możliwości opracowywania przez firmy audytorskie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z ochroną danych osobowych.

25 czerwca 2018

Jedna z firm audytorskich zwróciła się do PIBR z pytaniem, czy może świadczyć dla swoich klientów usługi opracowywania procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z ochroną danych osobowych. PIBR zamówił zatem w tej sprawie ekspertyzę w zewnętrznej kancelarii prawnej.

Clou wydanej opinii zawiera się w stwierdzeniu, że firmy audytorskie mają uprawnienia do świadczenia tego rodzaju doradztwa. Należy ono bowiem do „usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu (…) organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw”. Kluczowym zastrzeżeniem jest tu jednak zachowanie wymogów niezależności, wynikających z Kodeksu etyki IFAC i innych, odpowiednich standardów zawodowych. Przypadkiem wymagającym zachowania szczególnej ostrożności jest świadczenie takich usług na rzecz klientów badania.

Pełny tekst opinii dostępny jest na stronie PIBR.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl